DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 16 —


hrastove I. raz. st. vrstnoće - 2845´93-- 99-98 2745-95 K


2142-92— 65-00 .2077-92


II. n M =^1481-03— 43-69=1437-34
„ m.


J? ... 1025-91-- 66-75 959-16


bukove I.
=. 818-94— 48-99=^ 769-95


. If.
.. lil. J? = 641-23— 47-96^- 593-27
niske šume == 371-04-197-77== 173-27


II. Obrazloženje primjera za ustanovljenje prihodne
vrijednosti šume,
A.) Prihodna vrijednost šume u dobi sječe.
Li Prihod od drva konačne sječe
a) Množina drva je u gornjem primjeru ustanovljena
prema skrižaljkama drvne zalihe, i to ona za hrastove šume
po Wimmenauerovim/ za bukove šume po F. Grundnerovini,^
a za niske šume po Pauzinim,


Kod visokih šuma uzet je obzir samo na zahhu drva
sa promjerom iznad 7%., jer se u nas tanje drvo zaista
u pravilu i ne rabi. Uz to je u svim šumama uzeta drvna
zaliha obrasta 0*9, mjesto obrasta od PO. U primjeru su
opće rabljeni podatci za šume jedne Krajiške imovne općine,


— a kod ovih se mora predpostaviti, da se u pravilu ne
će moći uzgojiti šuma podpunoga obrasta, jer su te šume
odviše pristupačne
b) Množina građe ustanovljena je za hrast prema
Wimmenauerovim´ podacima, ali su podpornje svrstane
u gorivo, jer se u nas u pravilu ne rabe. Uz to je kiće
posve izostavljeno, jer ostaje u pravilu u šumi. Za bukvu
uvrštena je množina građe prema Schwappachu/* u obliku
svedenom na dobu od 80 godina, a za nisku šumu uzeta
je množina građe prem.a iskustvu.


c) Kao cijena drvu na panju uzet je prosjek, polučen
posljednih godina prije rata.


´ Vidi šum. koledar 3917. str. 105—^07
´´ š. k. sir. 109.
" š. k. str. 155.