DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 11
janja obhodnje u ničem ne mijenja, to mu je vrijednost
u dobi sječe ista, kao u početku sječe.


Na način, koji ćemo kasnije obrazložiti, ustanovili smo,
da je vrijednost šumskom tlu, na kojem se može uzgojiti:
hrastova šuma 1 razred stojbinske vrstnoče ^ 99-98 K


» » U. ?j )} >
>> 6500 „


» j» IIL 43-69 „


?» f} ?»


bukova ;, 1. n » 66-75 „
» » U, >t » j^ 48-99 „


99


III 47-96 „


niska Šuma = 197-77 ,


7.) Troškovi za uzgoj šume.


a) Pod troškovimia za uzgoj šum.e razumjevamo u nazočnom
primjeru samo one troškove, koji su nužni za prvo
osnivanje sastojine. Kako se u nas rabi u pravilu prirodan
način uzgoja, uz popunjivanje prema potrebi umjetnim načinom,
moramo u nazočnom primjeru uvažiti troškove za
taj način uzgoja.


U nas uobičajen način uzgoja šume, prouzrokuje u
pravilu slijedeće troškove:


1 ) Trošak prouzrokovan obustavom paše za vremena
trajanja t. zv. predzabrane, koja se rabi samo u visokim
šumama i tamo traju prosječno 5 godimo. Prema tomu će
taj trošak biti jednak pet godišnjem prihodu na paši i kamatnu
mu vrijednost, po čemu iznosi:


1´02 ^ -1


?> ii n )J ?y


u hrastovoj šumiI
II.
.. raz
razraz.
.. st.vr 7´50 X—no´ ? ~ "^


vr. ^^ 3900 K


11.
11.
?> }> »> :. 6-00 X5-20 -31-20 „
IIL n ?^ ?j = 4-50 >< 5-20 -^ 23-40 „
bukovo] „ L „}} „>? ,w =-4-50 X5 20 = 2340 „


I.
11. M » n =^ 3-75 X5´20 = 19-50 „
\\L » y »( = 3 00 X5´20 = 15-60 ,.
2) Trošak prouzrokovan obustavom uporabe žirovine
za vremena t. zv. predzabrane, koja se rabi samo u visokim
šumama. Ta se obustava proteže na žirovinu na početku
i na koncu t, zv. predzabrane; jednaka je dakle dvijema