DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 10 —


Taj prihod uniiazi svake godine, ali se prema mjesnim
običajima ne crpi za vremena t. zv. branjevine, koja
traje u visokim šumama 20 godina, a u niskoj šumi 10 godina.
U vremenu konačne sječe taj prihod predočuje konačnu
vrijednost rente, koja uniiazi za vremena trajanja obhodnje,
umanjenog za vrijeme trajanja t. zv. branjevine. Prema tomu
jest vrijednost šum.ske paše u dobi konačne sječe po 1 jutru.


1 02 ^20-a) ]


u hrastovoj šumi I. raz. st. v. = 7-50 X * Q.Q2 ^^ 2340-— K


„ , „ II. „ , . = 6-00 X --^-^0^7----1872--K


. „ „ HL „ „ „=-4-50X 312 00 = 1404--K


1*02 -*^""-´^ 1


„ bukovoj ,, I. „ „ „ = 4-50 X - 0´02 ""´ ^ 513"— K


O.OO 1
. . . II. . „ „ - ^*^5X— 0-02 " = ^^^"^^ ^
„ IIL „ „ ,^3´00X 514-00 = 342--K
1 02 30-10 1
u niskoj šumi = 1-50 X A/^o -= 36*75 K
^^ 0*02


5. Prihod od lova.
a) Prihod od lova se očituje u zakupnini, koja se za
lov poJučuje. Uzmimo, da zakupnina za lov iznosi na godinu
Oi K po 1 jutru.


b) Kako taj prihod uniiazi svake godine do vrem.ena
konačne sječe, predočuje godišnju rentu, koja uniiazi za
cijelog vremena obhodnje


Prema tomu je vrijednost prihoda od lova u vremenu
konačne sječe po i jutru:
1*02 ^^"^ ^
u hrastovoj ŠUITI = 0.1 X ^—o."0"2""-"" ^ ^´^ X 488-26 = 48´83 K


-U bukovoj šumi = 0MX---Q.Q-2~-----0-1X19377 = 19-38 K


. . . 1-02 30 _ 1
u n.skoj šumi = 0 1 X -^.^.^ -- - O´l X 40-57 = 4-06 K


6.) Prihod od šumskog t!a.
a) Kako pod šumom razumjevamo uz sastojinu i šumsko
tlo, a 0 ovom predpostavjjamo, da se za vremena tra


^sssssffmmammmmammmimmBmmmKm