DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 9     <-- 9 -->        PDF

\


- ... —
No ni taj proporcijonalitet na žalost ne postoji.


Naročito pak govori protiv ovoga drugoga dijela Andréovog
a prijedloga činjenica, da starost jednodobne sastojine
i broj stabala u njoj stoje pod inače jednakim okolnostima
baš u međusobno protivnom razmjeru. Čim je naime
starost sastojine veća, tim se u njoj ceteris paribus nalazi
manji broj stabala.6


Ako to vrijedi za jednodobne sastojine razne
starosti — kao što vidimo, da vrijedi —, onda naravno mora
vrijediti i za pojedine dobne razrede nejednodobne
sastojine u pravom smislu riječi, jer ti dobni razredi
nisu ništa drugo, već međusobno na istoj površini izmiješane
jednodobne sastojine razne starosti.


Uzmemo li, da svi dobni razredi zapremaju jednak dio
ukupne sastojinske površine, onda bi u smislu Andréovo g
prijedloga stariji dobni razredi imali manji upliv na visinu srednje
sastojinske starosti, nego što ga imaju mlađi dobni razredi.


U istinu bi pak imalo biti baš protivno, jer na jednakoj
površini i pod inače jednakim okolnostima svaki stariji dobni
razred ima kod manjeg broja stabala veću drvnu
masu od mlađeg dobnog razreda. To nam također jasno
pokazuju krivulje na tablama I. do III.


Stoga nam Andréova formula mora dati uvijek znatno
niže rezultate, nego što zapravo srednja starost sastojine
iznosi. To biva osobito u mlađim sastojinama, gdje svaki
stariji dobni razred ima mnogo manji broj stabala i nasuprot
opet mnogo veću drvnu masu od mlađeg dobnog razreda.


Kao mjerilo za upliv pojedinih dobnih razreda na srednju
starost sastojine ili drugim riječima: kao korektiv jednostavne
aritmetičke sredine iz starosti svih dobnih razreda ne može
nam dakle služiti broj stabala pripadnih pojedinim dobnim
razredima, već drvna masa tih razreda. Stoga je Andréova
formula već davno kao nepouzdana s pravom zabačena.


6 Vidi na priloženim tablama 1. do 111. krivulje, koje za raznu starost sastojine
naznačuju broj stabala po jutru !