DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 362 —


tih 10 članova, podijeljen sa ukupnim brojem njihovim, dao
bi nam pravu srednju starost sastojine u obliku
6g1+3a2+fl8
Am ´ 6 + 3 + 1
Time pak prelazi jednostavna aritmetička sredina od starosti
svih dobnih razreda u sastavljen u aritmetičku sredinu.


Dovde je Andréo v prijedlog posve opravdan, no to
ne vrijedi i za drugi dio njegovog prijedloga. André je
naime dalje predložio, da se za faktore, koji imaju naznačivati
sudjelovanje pojedinih dobnih razreda na sastavu cijele
sastojine, koji dakle u neku ruku imaju služiti kao
korektiv obične aritmetičke sredine, uzmu ukupni brojevi
stabala u pojedinim dobnim razredima.


U tu svrhu imala bi se starost svakoga dobnoga razreda
pomnožiti sa brojem stabala u dotičnom razredu, a zbroj
svih tih produkata imao bi se podijeliti sa ukupnim brojem
stabala u sastojini.


Označirrto li brojeve stabala u pojedinim dobnim razredima
sam, ..,..,.. . nx, onda bi formula I. prešla u formulu


. — Qi ..+.. na + ...+ax nx


, Am ´ ..+., + .... + .. " ">


André se na žalost nije sjetio, da za sudjelovanje pojedinih
dobnih razreda na sastavu cijele sastojine nije mjerodavan
broj stabala u pojedinim dobnim razredima,
već drvna masa tih razreda. Ta sastojine, a prema tome
i pojedini dijelovi njihovi, ne taksiraju se po broju stabala,
već po količini drvne mase.


Kad bi broj stabala u svakom dobnom razredu bio
barem proporcionalan količini drvne mase, ne bi ovaj
Andréov prijedlog bio loš. Imao bi dapače tu veliku
prednost, što bi posao oko ustanovljivanja srednje sastojinske
starosti bio veoma lagan, brz i jeftin, jer za ustanovljenje
razmjera, u kojem pojedini dobni razredi na sastavu
cijele sastojine sudjeluju, ne bi trebalo sastojinu kubirati,
već samo sva stabla izbrojiti.