DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 408 Natječaj


za popunjenje mjesta jednog dnevničara i
jedne dnevničarke.


Na temelju visokog odpisa preuzvišenog gosp. kr. ug. ministra
za poljodjelstvo broj 44238/1. B. 1. ex 1916. razpisuje podpisano
kr. šum. ravnateljstvo ovime natječaj za popunjenje mjesta jednog
dnevničara i jedne dnevničarke.


S ovim mjestima skopčane službene odnošaje kao i beriva
ustunovljuje zakon. čl. XXIV ex 1897., odnosno propisnik izdan sa
visokim min. odpisom broj 10.200 predsj. ex 1909.


Za mjesto dnevničara mogu se natjecati u ratu nastradali vojnički
nemoćnici, koji su za vršenje pisarničke službe još sposobni.


Za mjesto dnevničarke mogu se natjecati udove na ratištu poginulih
ili inače umrlih državnih šumarskih činovnika odnosno i njihove
kćeri, nadalje kćeri umirovljenih, odnosno i u djelatnoj službi
stojećih državnih šumarskih činovnika, a konačno u pomanjkanju
prednavedenih udove ili sirote mih činovnika, te će imati prednost
pred inim natjecateljima.


U slučaju, da za mjesto dnevničara nebi bilo natjecatelja popuniti
će se takovo mjesto sa ženskom silom.


Natjecatelji i natjecateljice potpuno vješte hrvatskom, madžarskom,
po mogućnosti i njemačkom jeziku, ter strojopisanju, pozivlju
se, da vlastoručno pisane, sa svjedodžbama o njihovim obiteljskim
odnošajima i o školskoj naobrazbi obložene molbenice podnesu
najkasnije do 30. siječnja 1918. kod potpisanog kralj, šumarskog
ravnateljstva.


U Zagrebu, dne 11. prosinca 1917.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


Uređuje prof. dr. Andrija Petračtf, Tiskara C. AU>reçht, Zagreb,