DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 407
§ 6.
Za vrijeme dok traje zapor, stavljaju se izvan snage takodjer
i kupoprodajni ugovori (zaključni listovi), koji se odnose na pod
zapor stavljena ogrijevna drva, a opredijeljena su za otpremu preko
granice kraljevina Hrvatske i Slavonije, kao i oni kupoprodajni
ugovori, koji se odnose na zaporne zalihe, koje su potrebne u području
dotičnog kotara, odnosno grada, a bile su namijenjene za
otpremu unutar granica zemlje;


Uslijed toga nema kupac prava^za-vrijeme trajanja zapora tražiti
ispunjenje ugovora, sklopljenih prije proglašenja ove n?redbe.


§7.


Pod zapor stavljena ogrijevna drva mogu se prepustiti trošiocima
istom onda, kad za doznačena im drva ustanovljena
cijena bude po njima uplaćena kod kr. kotarske
oblasti, odnosno gradskoga poglavarstva.


§8


- ..
Tko pod zapor stavljena ogrijevna drva proda ili inim načinom
otudji, ili tko putem zapora stečena d´va preproda, čini prekršai, te
će se po redarstvenim oblastima kaznili zatvorom do dva mjeseca i
novčanom kaznom do dvije hiljade (2000) kruna u korist opskrbe
siromašnog pučanstva one općine, gdje je prekršaj počinjen.


§9.


Postupak povrede ove naredbe spada u djelokrug prvomolbe


n.e redarstvene oblasti, te se ima najvećim pospješenjefn provesti.
Priziv proti presude ima se odmah iza proglašenja presude
prijaviti, a iza proglašenja unutar tri dana izvesti i podnijeti prvostepenoj
oblasti.


Ako je presuda izrečena s ogluhe, ima se priziv podnijeti unu


tar roka od tri dana iza dostavljene presude.


Zakašnjeli priziv ima prvostepena oblast a 1 i m i-
ne odbiti . Presuda potvrdjena po drugomolbenoj oblasti ima se
odmah ovršiti.


§ 10.


Utoci proti odlukama glede zapora, najviše cijene
i dopitanja o grijevnih drva, nemaju odgodne moći.


§ 11Ova
naredba stupa na snagu danom proglašenja u službenom
dijeln „Narodnih Novina".
U Zagrebu, dne 8. prosinca 1917.
Antun pl. Mi h a lov i eh v. r.