DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 406 —


imade takove nerealizovane dozvole za otpremu ogrijevnih drva u
roku od najkasnije osam dana prijaviti i to kr. kotarskoj oblasti
(gradskom poglavarstvu).


Pod toč. b) navedena drva mogu se takodjer staviti pod zapor
u onom slučaju, ako se u dotičnom području ispostavi manjak za
podmirenje ustanovljenih potreba.


§ 2.


Odlukom kr. kotarske oblasti, odnosno gradskog poglavarstva,
kojom se stavlja pod zapor za vlastito područje potrebna količina
ogrijevnih drva, ima se ustanoviti i vrijeme trajanja tog
zapora, u kojem će prijavljeni trosioci moći preuzeti ogrijevna
drva uz najvišu cijenu, koju će ustanoviti kotarsko, odnosno gradsko
povjerenstvo.


§3.


Povjerenstvo za ustanovljenje najviše cijene ogrijevnih drva
ima sastojati od:
a) predstojnika oblasti odnosno gradskog načelnika kao predsjednika
povjerenstva i


b) četiri člana, od kojih ima biti barem po jedan šumoposjednik,
po jedan šumski trgovac ili njihovi zamjenici i jedan osposobljeni
šumarski urednik.


Članove tog povjerenstva imade kotarska oblast, odnosno
gradsko poglavarstvo imenovati na temelju ustanove § 5. zakonskog
članka L.: )914., kojim se nadopunjuje zakonski članak LXIII: 1912.


o iznimnim mjerama za slučaj rata.
Prepis raspravnog zapisnika o ustanovljenju najviših cijena
ogrijevnim drvima (u šumi, na skladištu i izvan njega, kod kuće)
ima se odmah priopćiti kr. zemaljskoj vladi.


§4.


Uz povjerenstveno ustanovljene cijene dužan je vlasnik, odnosno
posjednik pod zapor stavljenih ogrijevnih drva, prepustiti ta
drva putem kr. kotarske oblasti (gradskog poglavarstva) onim trošiocima
i onim redom, kako je uslijedila prijava kod nadležnog
općinskog odnosno gradskog poglavarstva.


§5.


. slučaju potrebe dopreme ogrijevnih drva do prebivališta seljaka
— trošioca, ima se postupati u smislu ustanova § 3. naredbe
kr. zemaljske vlade, odjel za narodno gospodarstvo, od 12. rujna
1915. br. 1—1881/19 odnosno od 22. kolovoza 1917. br. I 951/4,
glede organizacije poljodjelskoga rada, te se taj posao ima povjeriti
gospodarstvenim odborima, dočim se za dopremu ostalih trošioca
ogrijevnih drva, ima postupati u smislu ustanova § 5. jur citiranog
zakonskog članka L. od god. 1914.