DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 50     <-- 50 -->        PDF

,— 404 -


Ta najviša cijena za pitomi kesten stupa odmah na snagu.
Što se općeg znanja i ravnanja radi proglašuje.
U Zagrebu, dne 4. studenoga 1917.


N.
N. 7. XI. 1917.
Zemaljsko povjerenstvo za voće i povrće.
Naredba


bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 16. studenoga
1917. broj IV 3016, kojom se-stavljaju zalihe drva, drvene
gradje i drvenog ugljena pod odsvojnu zabranu.


Radi očuvanja domaće potrebe na drvima obnalazim i sve do
inakog naredjenja odrediti slijedeće.


§ I-


Sve zalihe izradjenih i neizradjenih ogrijevnih te u tehničke
svrhe prikladnih drva, kao i u opće svakovrsne drvene gradje i
drvenoga ugljena, koje se nalaze na području kraljvina Hrvatske i
Slavonije, ne mogu se počam od dana proglašenja ove naredbe bez
dozvole kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo,
otpremati niti željeznicom niti ladjom niti splavom, niti
inim prometnim sredstvima.


§2.
U § 1. spomenute dozvole izdavati će kr. zemaljska vlada,
odjel za narodno gospodarstvo, a za izdanje ove dozvole imaju se
plaćati slijedeće pristojbe :
a) za gradjevno ili tvorivo drvo u okruglom stanju (trupce) ili
za okruglo drvo koje god vrsti izradjeno u komadima duljim od
jednoga metra i koje je u sredini mjereno deblje od 8 cm. po kub.
metru 2 (dvije) krune.
b) za piljeno ili tesano drvo koje god vrsti po kubičnom metru
3 (tri) krune;
c) za ugarsku i njemačku dugu, zgotovljenu iz hrastovog drva,
po akovu 10 (deset) filira, za francusku dugu po 100 normalnih ko
mada 3 (tri) krune ;
d) za cjepanice i klade, prikladne za tehničke svrhe, složene .
prostorne metre ne dulje od 2 (dva) metra, po prostornom metru, i
u kojegod vrsti drva, 1 (jedna) kruna;
e) za gorivo drvo, bez obzira na vrst drva i sortiment, po
prostornom metru 20 (dvadeset) filira;
f) za´ drveni ugljen bez obzira na vrst drva po q 20 (dvadeset)
filira;
g) za drvene odpatke, prodane za tehničke svrhe, (za proizvodnju)
papira, celulose ili tanina) i za svezano gorivo drvo po 10000
kg. 5 (pet) kruna.
Svi sigurnosni organi dužni su strogo bditi nad tim, da se
drvena roba označena u § 1. na željezničkim tovarištima, pristaništima
ladja i splavom ne odpreme bez tih otpremnih iskaznica.