DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 359 stanovitoga
broja godina potrebnog za izraštenje stabla do
visine panja. Tu bismo starost jednostavno mogli smatrati
starošću cijele sastojine.


No jer faktično i jednako stare biljke nigda ne izrastu
sve u istom vremenu do visine panja, to bi i u potpuno
jednodobnoj sastojini u svrhu ustanovljenja starosti njezine
trebalo brojiti godove na panjevima nekolicin e stabala i
istom k aritmetičkoj sredini tih podataka valjalo bi pribrojiti
spomenuti — prosječno ustanovljeni — broj godina potrebnih
za izraštenje biljki do visine panja.


Međutim potpuno jednodobnih sastojina ima samo iznimno
tu i tamo koja, a k tome ne možemo kod nijedne
sastojine unaprijed biti sigurni, da li je ona takova ili nije.
No ipak možemo već po izgledu sastojine često puta stvoriti
ispravan zaključak o tome, da li je ona u glavno m
jednodobna ili je odlučno nejednodobna.


U glavnom jednodobna bit će sastojina onda, ako gledom
na visinu i debljinu stabala ima vrlo jednoličan izgled.
Ako li se pak pojedini njezini individui gledom na spomenute
dimenzije međusobno veoma razlikuju, onda se oni moraju
i starošću svojom manje više znatno razlikovati, te imamo
u tom slučaju posla sa odlučno nejednodobnom sastojinom.


U sastojinama, koje su u glavnom jednodobne,
dovoljno je ustanoviti starost nekolicine srednje
debelih stabala, pak aritmetičku sredinu svih tih podataka
upotrijebiti kao starost cijele sastojine.


Najjača stabla ne smiju se u tu svrhu upotrijebiti, jer
je lahko moguće, da ona potječu od biljki, koje su se već
prije kultiviranja te površine na njoj nalazile (Vorwuchse).
Najslabija stabla pak vjerojatno potječu od naknadnoga popunjivanja
kultura, a k tome su godovi na njihovim panjevima
vrlo uski, te ih je teško brojiti.


No često nije granica između u glavnom jednodobne
i odlučno nejednodobne sastojine jasna, pak bismo stoga