DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 402 —


\


brutto dohodk* u visini od 27623 K 56 f.), te koji bi se iznos u
okrugloj svoti od 15.500 K mogao upotrijebit, za potpore u školskoj
godini 1917/18., dok za nabavu vrijednosnih papira ne bi ostao raspoloživ
iznos.


Zaklada je koncem lipnja 1917. imaia slijedeće vrijednosne papire:


1. 41/3% ugarska krunska renta . . . . 36700 K 2.
4´/,% založnica hipotekarne banke u Zagrebu 18800 K —
3. 4 /,% založnice I. hrvatske štedionice . . 9900 K —
4-41/2°/o zadužnice zajma grada Zagreba . . . 38300 K —
5. Priznanicu hipotekarne banke broj 56 do izručenja
6% obveznica kr. ug. VI. ratnog zajma na 10000 K — i
6. 4Vs"/oc-c- uložnicu hipotekarne banke broj 1418 9160 K 77 f.
ukupno . . . 122860 K 77 f.
koje se stanje slaže sa onim iskazanim koncem lipnja 1917. u blagajničkom
dnevniku vodjenom kod kr. hrv. slav. zemaljske blagajne
u Zagrebu. —
Maurović v r. Stublić v. r.
Raspoloživi je iznos od 15.500 K (sa 3.500 K više nego orošaste
godine) po povjerenstvu zaklade dne 27. kolovoza 1917 za
školsku godinu 1917./18. među molitelje razdijeljen od kod je preostalo
100 K ne razdijeljeno.
Potporama nadijeljena su 53 molitelja kako slijedi: Adamek
Ivan 200 K, Aue Štelica 200 K, Bellamarić Josipa 400 K, Borošić
Maksimiljana 200 K, Borošić Zvonimir 400 K, Brosig Božena 200 K,
Brosig Viktor 400 K, Bujan Velimir 300 K, Donadini Zora 200 K,
Dremil Slavica 300 K, Dumengjić Dragica 200 K, Dumengjić Selimir
300 K, Fuksa Božidar 300 K, Fuksa" Darinka 200 K, Fusić Slavica
200 K, Georgijević Krešimir 300 K, Georgijević Rikard 400 K,vGrozdanić
Latinka 200 K, Grozd inić Nevenka 200 K, Grozdanić Žarko


200 K, G´uči Mira 500 K, Gvozdanovič pl. Božidar 600 K, Hajek Marija
400 K, Kesterčanek Marija 400 K, Koritić pl. Milan 400 K, Koritić pl.
Olga 200 K, Koziak Regina 400 K, Krišković Dragoslav 200 K, Lajer pl.
Gjurgjica 300 K, Majer Mirko 200 K, Majer Vjekoslav 200 K, Majstorović
Jelka 400 K, Mihaljević pl. Milica 200 K, Mihaljević pl.
Nada 300 K, Moćan Ivana 300 K, Održić Ljubica 300 K, Popović
Milan 200 K, Popović Vera 200 K, Puljević-Nikolić Milica 200 K.
Puljević-Nikolić Sofija 200 K, Res- Koritić Kazimir 300 K, Res-Koritić
Krešimir 300 K, Rukavina pl. Hermina 300 K, Rukavina Zdenka
400 K, Rukavina Zora 400 K, Seidel Oskar 600 K, Subotičanec
Antonija 300 K, Weiner Slaviša 300 K. Weiner Vladimir 300 K,
Žegarac Ljuba 200 K, Žegarac Petar 200 K, Žibrat Dragica 200 K,
Žibrat Nikela 200 K, dočin je 9 molitelja odbijeno radi pomanjkanja
sredstava. Cesaric.


Nove knjige,


praksa uređenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.
Ova rasprava Ante Kerne, kr. šumarskog nadzornika, koja je objelodanjena
u Šumarskom listu g. 1916. i 1917.., izašla je u posebnim