DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 401 ovaj
je prihod koncem navedenog razdoblja sadrž n u iznosu:
a) ostatak u gotovu 8862 K 79 f.
b) uložnica hipotekarne banke br.


1418 .....´ 9160 K 77 f.
c) u iznosu izdanom za obveznice
kr. ug. VI. ratnog zajma od . . . 9600 K —


ukupno . . 27623 K 56 f.
odbiv pasivne tražbine- sastojeće još iz neisplaćenih
potpora u navedenom razdoblju sa 2425 K —


ostaje čistih "25198 .. 56 f.
Od ovoga prihoda odpada prema zakladnici


I. na potporu za godinu 1917/18
1. tri četvrtine prihoda pod toč. 1. . 12247 K 42 f.
2 svi kamaii pod toč. 2. sa . . . 4483 K — f.
3. svi kamati pod toč. 3. sa . . 838 K 47 f.
ukupno (kao iznos) 17568 K "89 f.
odbiv režijske troškove sa . . . 287 K 36 f.
ostaje za potpore . . . 17281 K 53 f.
ili okruglo 17.200 K -.


II. Na temeljnu glavnicu
1. ohtatak polučen zaokruženjem tangente za pot
pore sa . ...... ... 81 K 53 f.
4082 K 47 f.


%. jedna četvrtina prihoda pod toč. 1. . .


600 K —


3. prihod naznačen pod toč. 4 :
400 K —


4. prihod naznačen pod toć. 5
5164 "K 00 f.


ukupno .
Na potpore otpadajućih . . . 17200 K — i
za temeljnu glavnicu 5164 K —
da je ukupni čisii prihod kao gore 22364 K —
Prema tomu imao bi se iznos od 17.200 K, upotrijebiti za podijeljenje
potpora u školskoj godini 1917/18.. a za neprekoračivi iznos
od 5164 K imalo bi se nabaviti 472% vrijednosne papire domaćih
novčanih zavoda. —
Primjećuje se međutim slijedeće;
Uslijed nabave obveznice kr, ug. VI. ratnog zajma u nominalnom
iznosu od 10.000 K po tečaju 96% za gotovinu od 96000 K
raspoloživo je stanje zaklade koncem lipnja 1917. i to:
a) ostatak u gotovu sa . . . ..´.-.. 8862 K 79 f.
b) na uložnicu hrv. slav, zem. hipotekarne banke
u Zagrebu broj 1418 -.... 8160 K 77 f.
ukupno 18023 ."56.
od kojeg se iznosa imaju odbiti iskazane pasivne


tražbine kao gore sa ....... . 242o K —
prema čemu ostaje raspoloživo čistih 15598 K 56 f.
(koji potonji iznos dobijemo, ako izdatak za obveznice kr. ug. VI.
ratnog zajma od 8600 K i pasivne tražbine sa 2425 K odbijemo od