DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 46     <-- 46 -->        PDF

_ 400 —


Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika.
Računarski ured kr hrv. siav. daim, zemaljske vlade.


Broj 17566—1917. Zagreb, 18. kolovoza 1917.


Predmet : Ustanovljenje raspoloživih
sredstava zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika za podijeljenje potpora
u 1917/18. sk. godini.


Kr. hrv. slav. daim, zemaljskoj vladi, odjelu za


narodno gospodarstvo


u


Zagrebu.


Zakladi je za uigoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji imala u razdoblju od 1. srpnja 1916. do konca
lipnja 1917. slijedeće prihode:


1 Na 020/o pristojbama dostalaca prodanih stabala, poduzetnika
raznih radnja i dobava te zakupnika objekata imovnih općina i
zemljišnih zajednica . . . . . . 16329 K 89 f.


2. Na kamatama temeljne glavnice:
a) 4% ug. krunske rente 2 puta
734 K 1468 K —
h) 4I/.)°/0 . založnica hrv. slav.
hipotekarne" banke 2 puta 423 K . . 846 K —
c) 472% založnice I. hrvatske
štedionice u Zagrebu 2 puta 222 K
75 fil. . . . 445 K 50 f.


d) 47»% zadužnica zajma grada
Zagreba 2 puta 861 K 75 f. . 1723 K 50 f. 4483 K —


3 Na kamatama uložnice hrv.
slav.zem hipotekarne banke br. 1418 sa 48i K 09 f. -{350
K 38 f 838 K 47 f.


4. Nerazdijeljene potpore i potpora kao prištednja 600 K —
5. Višak postign.it prigodom nabave obvezni a kr.
ug. VI. ratnog zajma u nominali od 10000 K . . 400 K —
22651 K 36 f.
odbiv od gornjeg prihoda troškove re
žiie u navedenom razdoblju pod čl. 26. sa 25 K 36 f.


„ 28. „ 50 K —
, 78. v 212 K — _28J K 36 f.
ostaje čisti prihod . . 22364 K —