DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 399 —


3. Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, priopćila
je svojim dopisom od 16. srpnja t. g. broj I. — 2798/1., da se
koncem mjeseca srpnja 1918. odkazuje najam za one prostorije u
Šumarskom domu, koje su unajmljene za zavod za istraživanje tla,
te podjedno priopćuje, da je kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje
i nastavu, dopisom od 9. srpnja t. g. pod brojem 16.903
izjavila, da je ona voljna .te prostorije unajmiti za šumarsku akademiju.
Prima se na znanje.


4. Marija Badlović , udova lugara I. banske imovne općine,
moli, da joj se obzirom na malenu mirovinu od 200 K podijeli potpora.
Budući moliteljica ne navada nikakove osobite razloga, koji bi
opravdavali podjelenje Izvanredne potpore, to se molba ne uvažuje.


5. Pavao Svetličič , lugar zemljištne zajednice Ravn?gora,
moli za podjelenje što izdašnije godišnje podpore njegovoj kćerki
Josipi za polazak ženske stručne škole u Zagrebu.
Molba se ne uvažuje s razloga, što šumarsko društvo u navedenu
svrhu uopće ne podjeljuje potpora.


6. Ravnateljstvo arheološkog odjela narodnog muzeja ponudilo
je kr. zem. vladi, odjelu za narodno gospodarstvo na ustup sliku
blagopokojnog kralja Franje Josipa I, koju je crayonom crtao Hrvat
Gjuro Rukovansky, koji je bio tjelesni lovac blagopokojnog kralja,
te se je kao gost mogao upisati u bečkoj akademiji likovnih umjetnosti.
Slika predstavlja blagopokojnog kralja u lovačkom odjelu, stojećeg
na prikrajku šume. Na slici je staklo, drveni passepartout, a
uokvirena je u široki okvir od slavonske hrastovine od 185/280 crn.


Buduć slika nije prikladna za spomenuti muzej, a ni navedeni
vladin odjel ne ima za nju uporabu, ali bi bila shodna za dvoranu
šumarskog društva, to se predlaže, da ju od spomenutog ravnateljstva
preuzme društvo uz odštetu faktičnih troškova osiguranja i dopreme
u Zagreb, koji iznašaju 308 K. Ponuda se prihvaća.


Točka IV.


Predloži za sutrašnju glavnu skupštinu. Budući do sada
nije stigao nijedan predlog, a jer je međutim već prošao rok, koji
je točkom f.) § 21. društvenih pravila ustanovljen za podnašanje
predloga, to za sutrašnju glavnu skupštinu ne ima nikakovih predloga.


Prima se do znanja.


Točka V.


Eventualni prijedlozi. Uslijed nedavno uslijedile promjene
bana i odjelnih predstojnika zaključeno je, da se društveno predsjedništvo
ima zajedno sa onim odbornicima, koji se uslijed sutrašnje
glavne skupštine nalaze u Zagrebu pokloniti novomu banu
preuzvišenom gospodinu Antunu pl. Mi nalovi eh u i odjelnom
predsjedniku narodno-gospodarstvenog odjela presvjetlom gospodinu
Aurelu R a u e r ..


Budući dalnjih predloga nije bilo, zaključio je predsjedatelj
sjednicu time, da će se ovaj zapisnik ovjeroviti u budućoj sjednici.
Predsjelj: Dr. Gj. Nenadić v. r. Tajnik u z.


M. de Bona v. r. B. Erny v. r. A. Kern v. r.