DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 397
Društvene vijesti.


Kôrôskeny-evoj pripomoćnoj zakladi darovali su gg. Rudolf
Erny, C. pi. Zaje i I. Matolnik svotu od 10 K.


Mjesto vijenca na odar Stjepanu Raymanu kr. žup. šumar,
nadzorniku I. r. u Varaždinu sakupljena je među njegovim prijateljima
i znancima svota od 125 kruna. (Vidi imena darovatelja na str. 431.)


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvatsko-elavonskog
šumarskog društva, koja je održana u Zagrebu na 4. koloza
1917. Predsjedao je I. potpredsjednik p. n. g. Marino de Bona,
a prisustvovali su p. n. gg. II. potpredsjednik Qyula Ullreich ,
blagajnik Ljudevit S zen tgy orgyi, odbornik Ante Kern, koji
ujedno zamjenjuje tajnika, te odbornici: Vilim D oj ko vić, Rudolf
Erny, Franjo Grôger, Jovo Me ti aš, Dr. Gjuro Nenadić, Dr
Andrija P et račić, Dragutin Polaček, Slavoljub S la pni čar
Jaromir Viđale.


Predsjedatelj otvarajući sjednicu pozdravlja prisutne, a zatim,
prelazeći na dnevni red, podjeljuje riječ zamjeniku tajnika.


Točka I.


Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice. Zamjenik
tajnika pročitao je spomenuti zapisnik sjednice od 8. lipnja 1917.,
pak pošto nisu nanj stavljene nikakove primjetbe, to se za njegovo
ovjerovljenje izabiru gg. Rudolf Ern y i Slavoljub Slapničar .


Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju. 1.) Izvješćuje se, daje prema
odborskom zaključku od 8. lipnja t. g. pod točkom V., društveno
predsjedništvo dne 26. lipnja t. g. pod brojem 35. priopćilo predsjedništvu
kr. hrv. slav. daim, zemaljske vlade, da se pravodobno
na godinu dana unapred otkazuju ugovori glede najma društvene
zgrade »Šumarski dom" za šumarsku akademiju, te da društvo želi,
da se glede produljenja najma povedu pregovori.
Prima se na znanje.
2.) Izvješćuje se, da je hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo
pozvalo naše društvo na svoju glavnu skupštinu, koja se je obdržavala
na 14. lipnja t. g. u Zagrebu.
Kod té skupštine je naše društvo zastupao zamjenik tajnika


p.
n. g. Ante Kern. Uzima se do znanja.
3.) Kr. sudbeni stol u Osijeku, kao ostavinsko-raspravna oblast,
svojom odlukom od 13. lipnja t. g. broj 4997. zatražio je među
inima takodjer i od šumarskoga društva, da doprinese pismo blagopokojnog
đakovačkog biskupa Dr. Ivana Hrapc a o darovanjima,
učinjenima našemu društvu g. 1916., prigodom 50 godišnjice njegovog
misničkog jubileja.
Tomu pozivu je udovoljeno dopisom od 3. lipnja t. g. br. 37.
Prima se do znanja.
4.) Dopisom od 3. srpnja t. g. broj 38. obavještena su sprijateljena
društva o obdržavanju naše ovogodišnje glavne skupštine.