DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 396 —


Slavoniji, prešao u zemaljsku službu. Kao kr. kot. šumar službovao
je 19 godina u Ivancu, gdje je oženio udovu Taussig, s kojom imade
sina Stjepana.


Pokojnik uživao je simpatije u svakoga skim je dolazio u doticaj,
a tko ga je pobliže upoznao, morao ga je zavoljeti, jer je bio
duša od čovjeka. Dobričina, koji bi se rasplakao nad tuđom nepravdom
ili bijedom, te bi i posljednju košulju sa sebe skinuo, da
pomogne stradajućeg! Kao suprug bio je osobito nježan i obziran,
a otac — jednako blag i brižan svomu rodjenomu sinu-, kao i brojnoj
svojoj pastorčadi. Jošte nijesmo vidjeli slučaj, gdje bi pastorčad
svog očuha voljela, kako je voljela pastorčad njega.


Svog rodjenog oca ne bi ta djeca mogla više voljeti, nego što
su voljela svog očuha.


Bilo je stoga upravo ganutljivo gledati prigodom pogreba tu
pastorčad kako očajava, pače i u nesvjest pada od boli i tuge za
svojim milim i dobrim očuhom.


„Zelena struka" osobito mu je bila srcu prirasla, a ljubav prirodi
i šumama, rađala je i u teškoj njegovoj bolesti ljubomor na
onoga, koji če iza njega upravu preuzeti, te je često izrazio bojazan,
neće li ga nasljediti možda kakvi nevrijedan šumar, koji neće
znati cijeniti ono, što je on u svojim šumama i krasnoj zagorskoj
prirodi nalazio i u tomu uživao.


Njegovoj majci, obitelji i braći, naše iskreno i duboko sažaljenje,
a Tebi dragi Stjepane, neka bude laka hrvatska gruda u kojoj
počivaš. Ono pako štovanje i ljubav, koju za Tebe osjećasmo u
danima radosti i veselja, mi prijatelji i drugovi Tvoji, nositi ćemo
u svojim srcima dok bude i nas


Poštivajući želju dragoga pokojnika, koju je izrazio posljednim
riječima života svoga :


„Uzmite novac i dajte ga sirotinji" darovala je supruga njegova,
gospođa Štefanija Rayman: „KOrôny-evoj zakladi za uzgoj djece
pokojnih šumara" 30 Kr. „Za naše majke" 30 Kr. ; zakladi zar
potporu obitelji palih junaka grada Varaždina 30 kr. Drugovi i prijatelji
njegovi sabraše pako u mjesto vijenca na odar za „Kôreskony-
evu zakladu" kako slijedi:


Ljudevit pl. Gaj, kr. podžupan 20 K., Dragutin Lazič, kr. žup.
veter. 10 K., Ivan Benčević, kr. žup. tajnik 5 K., Stevan Runjanin,
kr. kot. predst. 2 K., Dr. Wunderlich, kr. žup. fizik 5 K., Andrija
Zdravković, kr. kot. upravit. 4 K., Stjepan Kenfelj, kr. kot. pristav
4 K., Pavao Zelenka, kr. kot. veterinar 4 Kr., Rikardo Smidinger,
kr. zem. šum. nadz. 10 K., Bartol Pleško, kr. šum. povjer. 10 Kr.,
Gašo Vac, kr. kot. šumar 6 K., Budimir Strgar, kr. kot šumar 5 K.,
Bogdan Svoboda gr. šum. nadzor. 10 K. Ukupno dakle sa prinosom
udove Rayman od 30 K. 125 K.


Molimo brojne prijatelje pokojnika, kojih je on imao svagdje
gdje je službovao, neka također doprinesu primjereni iznos u našu


t. j , Kôr6skeny-evu zakladu u mjesto vijenca i tako udovolje posljednoj,
plemenitoj želji našeg nezaboravnoga „Stefeka."