DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-- 305


ministar za polodjelstvo imenovao također u području istog kr.


nadšunrrskog ureda sa naslovom šumarskog savjetnika providenog


kr. šumarskog nadinžinira Ivana Zezulku kr. šumarskim savjetnikom


u VII. plačevnom razredu, te kr. šumarskog inžinirskog pristava


Arpada Volczera kr. šumarskim inžinirom u IX. plačevnom razredu


a) Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je
iz službenih obzira premjestiti kr. županijskog šumarskog nadzornika
II. razreda Šandora pi. Korôsken y a od kr. kotarske oblasti u
Našicama k onoj u Varaždinu, Antuna Resz a od kr. kotarske oblasti
u Dugomselu k ont j u Zagrebu, Josipa Orunwalda od kr. kotarske
oblasti u Zagrebu k onoj u Našicama, kr. kotarske šumare I.
razreda Nikolu Pleš u od kr. županijske oblasti u Sv. Ivanu Zelini,
Mirka Me d a ković a od kr. županijske oblasti u Zagrebu kr. kotarskoj
oblasti u Zagrebu i Marka Šebetić a od kr. kotarske oblasti
u Sv. Ivanu Zelina k onoj u Pakracu.


b) Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
kr. šumarskog vježbenika Vladimira Škorića kod kr kotarske oblasti
u Delnicama kr. kotarskim šumarom I..razreda u X. činovnom
razredu sa sustavnim berivima, ostavljajući ga i nadalje na dosadašnjem
mjestu službovanja i apsolvente kr. šumarske akademije zagrebačke
Adolfa J oš ovc a i Ljudevita Malnara kr. šumarskim
vježbenicima, dodijeljujući prvospomenutog kr. zemaljskoj vladi, odjelu
za narodno gospodarstvo, a drugoga kr. županijskoj oblasti u
Ogulinu.


c) Promjene kod vlastelinstva. Šumarnik Josip Čizek na
vlastelinstvu donjo-miholjačkom, imenovan je nadzornikom šuma kod
hrv. zem. banke u Subotici; umirovljeni kr. šum. nadinžinir Bela
Maie r imenovan je šumarnikom vlastelinstva donjo-miholjačkog;
šunarski pristav Josip Sklenar z od vlastelinstva donjo-miholjačkeg,
imenovan je šumarom kod vlastelinstva orahovačkog ; Šumar
Karlo Lessy, od vlastelinstva orahovačkog, imenovan je šumarom
vlastelinstva iločkog.


d) Priznanje. Pišu nam iz Drniša u Dalmaciji : Na sastanku
općinskog vijeća dne 24 studena o. g. zaključeno je na predlog
donačelnika Dr. Ivana Buića, koji je tumačio priznanje i ljubav či
tavog ovdjašnjeg pučanstva, da se čestitome našem nadšumaru g.
Nikoli Vežiću prigo.dom n egove 40 godišnje naporne i za pučanstvo
vrlo korisne službe izrazi priznanje. Drnišani svome ljubljenom
Nikoli čestitaju i žele, da ga dobri bog na dugo još poživi. Nikola
je popularan radi svoga rada, plemenitog srca i pstriotizma. Živio nam !


e) Umro. Dne 19. listopada o. g. preminuo je Stjepan Rayman,
kr. žup. šumar, nadzornik I. razreda u Varaždinu, nakon duge i
teške bolesti.


Pokojnik se rodio 31. srpnja 1868. u Osijeku, gdje mu je otac
bio ljekarnikom, a starica majka u 84. godini jošte živi. U Osijeku
polazio je gimnaziju, a šumarsku školu u Križevcima. Šumarsku
službu započeo je u otočkoj imovnoj općini, iz koje je god. 1896.
prigodom reorganizacije šumarske službe u kraljevinama Hrvatskoj i