DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 40     <-- 40 -->        PDF

. — 394 —


b) kod približno jednakih površina, pripadnih pojedinim
sastojinama :
a,2 + a22 + . . . + a2 .


=


A" . + ,*.+ :. 7.. (Levakovic).
Sva ova razmatranja temelje se dakako na


već spomenutoj pretpostavi, da su deblja i viša
stabla ujedno i starija, a tanja i niža stabla ujedno
i mlađa. Ta se pretpostava u glavnom doduše slaže
sa činjenicama u naravi, no ne rijetko znade biti i
iznimaka.


Ovakove iznimke redovito dolaze u onim sastojinama,
u kojima se duže vremena prijeborno
gospodarilo, tako da su mnoga mlađa stabla dobivši
kojim slučajem više svjetla od susjednih starijih, ali potištenih
individua jednostavno ove protekla u rastenju, a prema tome
i u dimenzijama.


U takovim sastojinama bit će dakle stabla svakoga pojedinog
dobnog razreda nepravilno porazbacana po svim
debljinskim razredima, dobni i debljinski razredi neće se
dakle međusobno podudarati.


Dakako da se srednja starost takovih sastojina
na nikakav načinne da pouzdano ustanoviti. Stoga
u njima nema izlučivanje debljinskih razreda, a prema tome
niti računanje srednje starosti po kojoj od gore spomenutih
formula odnosno metoda, nikakove svrhe.


U takovim sastojinama dovoljno je ustanoviti
starost većeg broja povoljno odabranih primjernih
stabala i iz tih podataka jednostavno uzeti aritmetičku
sredinu.


Osobne vijesti.


Imenovanje. Njegovo cesarsko i apostolsko kraljevsko. Veličanstvo
blagoizvolio je Previštrjm riješenjem, danim u Reichenau
30 rujna 1917. premilostivo imenovati kr. šumarskog savjetnika kod
kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima Pavla Dianovszky-a kr. šumarskim
nadsavjetnikom u VI. činovnom razredu ; nadalje je kr. ugŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-- 305


ministar za polodjelstvo imenovao također u području istog kr.


nadšunrrskog ureda sa naslovom šumarskog savjetnika providenog


kr. šumarskog nadinžinira Ivana Zezulku kr. šumarskim savjetnikom


u VII. plačevnom razredu, te kr. šumarskog inžinirskog pristava


Arpada Volczera kr. šumarskim inžinirom u IX. plačevnom razredu


a) Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je
iz službenih obzira premjestiti kr. županijskog šumarskog nadzornika
II. razreda Šandora pi. Korôsken y a od kr. kotarske oblasti u
Našicama k onoj u Varaždinu, Antuna Resz a od kr. kotarske oblasti
u Dugomselu k ont j u Zagrebu, Josipa Orunwalda od kr. kotarske
oblasti u Zagrebu k onoj u Našicama, kr. kotarske šumare I.
razreda Nikolu Pleš u od kr. županijske oblasti u Sv. Ivanu Zelini,
Mirka Me d a ković a od kr. županijske oblasti u Zagrebu kr. kotarskoj
oblasti u Zagrebu i Marka Šebetić a od kr. kotarske oblasti
u Sv. Ivanu Zelina k onoj u Pakracu.


b) Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
kr. šumarskog vježbenika Vladimira Škorića kod kr kotarske oblasti
u Delnicama kr. kotarskim šumarom I..razreda u X. činovnom
razredu sa sustavnim berivima, ostavljajući ga i nadalje na dosadašnjem
mjestu službovanja i apsolvente kr. šumarske akademije zagrebačke
Adolfa J oš ovc a i Ljudevita Malnara kr. šumarskim
vježbenicima, dodijeljujući prvospomenutog kr. zemaljskoj vladi, odjelu
za narodno gospodarstvo, a drugoga kr. županijskoj oblasti u
Ogulinu.


c) Promjene kod vlastelinstva. Šumarnik Josip Čizek na
vlastelinstvu donjo-miholjačkom, imenovan je nadzornikom šuma kod
hrv. zem. banke u Subotici; umirovljeni kr. šum. nadinžinir Bela
Maie r imenovan je šumarnikom vlastelinstva donjo-miholjačkog;
šunarski pristav Josip Sklenar z od vlastelinstva donjo-miholjačkeg,
imenovan je šumarom kod vlastelinstva orahovačkog ; Šumar
Karlo Lessy, od vlastelinstva orahovačkog, imenovan je šumarom
vlastelinstva iločkog.


d) Priznanje. Pišu nam iz Drniša u Dalmaciji : Na sastanku
općinskog vijeća dne 24 studena o. g. zaključeno je na predlog
donačelnika Dr. Ivana Buića, koji je tumačio priznanje i ljubav či
tavog ovdjašnjeg pučanstva, da se čestitome našem nadšumaru g.
Nikoli Vežiću prigo.dom n egove 40 godišnje naporne i za pučanstvo
vrlo korisne službe izrazi priznanje. Drnišani svome ljubljenom
Nikoli čestitaju i žele, da ga dobri bog na dugo još poživi. Nikola
je popularan radi svoga rada, plemenitog srca i pstriotizma. Živio nam !


e) Umro. Dne 19. listopada o. g. preminuo je Stjepan Rayman,
kr. žup. šumar, nadzornik I. razreda u Varaždinu, nakon duge i
teške bolesti.


Pokojnik se rodio 31. srpnja 1868. u Osijeku, gdje mu je otac
bio ljekarnikom, a starica majka u 84. godini jošte živi. U Osijeku
polazio je gimnaziju, a šumarsku školu u Križevcima. Šumarsku
službu započeo je u otočkoj imovnoj općini, iz koje je god. 1896.
prigodom reorganizacije šumarske službe u kraljevinama Hrvatskoj i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 396 —


Slavoniji, prešao u zemaljsku službu. Kao kr. kot. šumar službovao
je 19 godina u Ivancu, gdje je oženio udovu Taussig, s kojom imade
sina Stjepana.


Pokojnik uživao je simpatije u svakoga skim je dolazio u doticaj,
a tko ga je pobliže upoznao, morao ga je zavoljeti, jer je bio
duša od čovjeka. Dobričina, koji bi se rasplakao nad tuđom nepravdom
ili bijedom, te bi i posljednju košulju sa sebe skinuo, da
pomogne stradajućeg! Kao suprug bio je osobito nježan i obziran,
a otac — jednako blag i brižan svomu rodjenomu sinu-, kao i brojnoj
svojoj pastorčadi. Jošte nijesmo vidjeli slučaj, gdje bi pastorčad
svog očuha voljela, kako je voljela pastorčad njega.


Svog rodjenog oca ne bi ta djeca mogla više voljeti, nego što
su voljela svog očuha.


Bilo je stoga upravo ganutljivo gledati prigodom pogreba tu
pastorčad kako očajava, pače i u nesvjest pada od boli i tuge za
svojim milim i dobrim očuhom.


„Zelena struka" osobito mu je bila srcu prirasla, a ljubav prirodi
i šumama, rađala je i u teškoj njegovoj bolesti ljubomor na
onoga, koji če iza njega upravu preuzeti, te je često izrazio bojazan,
neće li ga nasljediti možda kakvi nevrijedan šumar, koji neće
znati cijeniti ono, što je on u svojim šumama i krasnoj zagorskoj
prirodi nalazio i u tomu uživao.


Njegovoj majci, obitelji i braći, naše iskreno i duboko sažaljenje,
a Tebi dragi Stjepane, neka bude laka hrvatska gruda u kojoj
počivaš. Ono pako štovanje i ljubav, koju za Tebe osjećasmo u
danima radosti i veselja, mi prijatelji i drugovi Tvoji, nositi ćemo
u svojim srcima dok bude i nas


Poštivajući želju dragoga pokojnika, koju je izrazio posljednim
riječima života svoga :


„Uzmite novac i dajte ga sirotinji" darovala je supruga njegova,
gospođa Štefanija Rayman: „KOrôny-evoj zakladi za uzgoj djece
pokojnih šumara" 30 Kr. „Za naše majke" 30 Kr. ; zakladi zar
potporu obitelji palih junaka grada Varaždina 30 kr. Drugovi i prijatelji
njegovi sabraše pako u mjesto vijenca na odar za „Kôreskony-
evu zakladu" kako slijedi:


Ljudevit pl. Gaj, kr. podžupan 20 K., Dragutin Lazič, kr. žup.
veter. 10 K., Ivan Benčević, kr. žup. tajnik 5 K., Stevan Runjanin,
kr. kot. predst. 2 K., Dr. Wunderlich, kr. žup. fizik 5 K., Andrija
Zdravković, kr. kot. upravit. 4 K., Stjepan Kenfelj, kr. kot. pristav
4 K., Pavao Zelenka, kr. kot. veterinar 4 Kr., Rikardo Smidinger,
kr. zem. šum. nadz. 10 K., Bartol Pleško, kr. šum. povjer. 10 Kr.,
Gašo Vac, kr. kot. šumar 6 K., Budimir Strgar, kr. kot šumar 5 K.,
Bogdan Svoboda gr. šum. nadzor. 10 K. Ukupno dakle sa prinosom
udove Rayman od 30 K. 125 K.


Molimo brojne prijatelje pokojnika, kojih je on imao svagdje
gdje je službovao, neka također doprinesu primjereni iznos u našu


t. j , Kôr6skeny-evu zakladu u mjesto vijenca i tako udovolje posljednoj,
plemenitoj želji našeg nezaboravnoga „Stefeka."