DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 392 —
Šmalianova formula teoretski je neispravna
i netočna a neispravna je i Heyerova definicija
srednje starosti, jer se temelji na Smalianovoj formuli.


Pogreška učinjena uporabom Smalianove formule u većini
slučajeva iz prakse nije doduše znatna, ali je njezina
veličina vrlo nestalna i promjenljiva. Stoga je Šmalianova
formula nepouzdano mjerilo starosti.


Kao svako netočno i nepouzdano mjerilo,
tako bi valjalo i Smalianovu formulu iz znansvene
dendromefrije jednom za vazda ukloniti.


To se tiče i svih ostalih na Smalianovoj formuli
osnovanih metoda i formula za ustanovljivanje
srednje starosti — osim Loreyeve i Schub
erg ove. No Loreyeva i Schubergova formula zapravo se
i ne temelje na Smalianovoj formuli, već na Blockovoj, kako
je to i iz Heyerovog citata na str. 375. vidljivo.


Nazori profesora Baura, Karla Heyera, Miillera
i Schwappacha, da se srednja sastojinska starost
može najispravnije odnosno sa posve dovoljnom
točnošću ustanoviti iz aritmetičke sredine
podataka ustanovljenih na nekolicini srednje
debelih stabala odnosno iz aritmetičke sredine
podataka pronađenih na Draudtovim ili Urichovim
primjernim stablima, neispravni su.


Aritmetička sredina starosti ustanovljene na primjernim
stablima daje približno točnu srednju sastojinsku starost
samo onda, ako su ta stabla jednako podijeljena na sve
dobne razrede, od kojih je svaki snabdjeven sa jednakim
ili približno jednakim zbrojem temeljnica.


Prema tome su za ustanovljivanje srednje
sastojinske starosti teoretski opravdane i u praksi
pouzdane samo ove formule: