DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 390 —


cijelu sastojinu. No Baur je pri tome zaboravio na drugu
jednu okolnost, koja sastoji u ovome:


Temeljni princip Draudtove odnosno Urichove metode
za kubiranje sastojina leži u tome, da se kod nje broj primjernih
stabala u svakoj debljinskoj skalini eventualno klasi


(.) mora odnositi naprama broju svih stabala (n) u dotičnoj
skalini (klasi) isto tako, kao što se sva primjerna stabla
cijele sastojine (.) odnose naprama sveukupnom broju


. . \
stabala u sastojini (N). Dakle mora biti = .. = - ili
u * n N obrnuto .-— . --=y.


Nadalje : pojedine od debljinskih skalinâ (ili po Urichu
klasa)
sa srednjim promjerom du d2, . . . . dx \ sa.
pripadnom starošću . .. .2> . . . . .. zastupane su u
sastojini sa . . . . nu n2, . . . . nx stabala. Pojedinim


skalinama (klasama)


dodijeljeno je .. .2, . . . . .. primjernih stabala.
U duhu gornjega temeljnoga principa mora između pojedinih
debljinskih skalinâ odnosno klasâ s jedne strane i


cijele sastojine s druge strane postojati odnošaj nL = — —


«1 »2


«3 __ «. __ H_ 1


~ .3 " " "" nx" N " y


Budući da je .. primjernih stabala staro a, godina, .2
staro .2 godina, .3 staro .3 godina, wx staro .. godina, to
mora aritmetička sredina od starosti svih primjernih stabala
iznositi:


Hl ul


4 _ + "2 #2 + + ....


«1 + «2 + + «.


Faktori *b «2, . . . . «x mogu se izraziti i ovako: «,


ni n2 nx
~ , «2 = —, .. =— Uvrstimo h ove izraze u gornju
formulu, dobit ćemo za srednju starost: