DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 389 —


godina međusobno diferirati, tako da praksa s pravom
može upotrijebiti t. zv. starost primjernih stabala."
Slično veli i prof. dr. Schwappach:"


„Obje su formule t. j . formula Karla ...... (zapravo
Smaliana) i Gustava ...... usprkos svoje ispravnosti
samo slabo za praktičnu porabu podesne i to zato, jer
pretpostavljaju poznavanje drvnih masa, a formula Gustava
...... i poznavanje dotičnih površina. Stoga se ne samo
za taksatorske poslove, nego i za većinu znanstvenih istraživanja
ustanovljuje srednja starost pomoću (aritmetičke)
sredine iz starosti ustanovljenih na primjernim stablima (t. j .
stablima izabranim po Draudtovom odnosno Urichovom
naputku.)


Prema specialnim pronalazima saške i wurtenberske pokusne
postaje daju ovi rezultati kod uporabe većega
broja primjernih stabala naprama (Smalia novoj) srednjoj
starosti drvnih masa samo veoma malene
diferencije."


Dok se o Baurovoj tvrdnji, da se srednja sastojinska
starost prema njegovom gornjem prijedlogu dade naj ispravni
je ustanoviti, mora . odlučno podvojiti, to se već
može povjerovati Miilleru i spomenutim pokusnim postajama,
da je takovo ustanovljivanje starosti skopčano
samo sa neznatnim diferencijama — naprama rezultatim
Smalianove formule.


No to ipak ne znači, da su rezultati ovakovoga ustanovljivanja
srednje sastojinske starosti približni pravoj
srednjoj starosti. O tom ćemo se sada osvjedočiti.


Kod gornje tvrdnje polazio je Baur doduše sa ispravnoga
stanovišta, da Draudtova odnosno Urichova primjerna
stabla sva zajedno, t. j . kao cjelina, sačinjavaju potpuni model
(uzorak) cijele sastojine, pak prema tome da ono, što
vrijedi za cijeli skup primjernih stabala, mora vrijediti i za


31 Na spomen mjestu, str. 118.