DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 385 —


IV.
h razmatranja pod točkom II. vidimo, da su gotovo
svi autori na polju ustanovljivanja srednje sastojinske starosti
priznali Smalianov postupak kao najispravniji i najtočniji, ali
da su s obzirom na znatni gubitak vremena, koji je skopčan sa
kubiranjem sastojine, nastojali pronaći uvjete, pod kojima bi se
uz oslon na Smalianovu formulu dala srednja sastojinska
starost mnogo brže, a ipak približno točno ustanoviti.


Sasvim samostalno t. j . bez oslona na Smalianovu formulu
drži K ari .....," da bi se srednja starost sastojine
„isto tako točno kao po Smalianovoj formuli ili barem
veoma približno" mogla ustanoviti i tako, da se ustanovi
starost nekolicine (najmanje četvorice) stabala sa aritmetički
srednjom prsnom temeljnicom, te da se.iz nađenih pod^aka
uzme aritmetička sredina.


Prof. dr. Baur2s sličnoga je mnijenja, samo što on
ne polazi — kao ..... — od stabla sa aritmetički srednjom
temeljnicom, već od stabla sa „srednjom debljinom"
t. j. sa aritmetički srednjom debljinskom sk a liri
o m (Stârkestuf e, Durchmesserstufe).


On to svoje mnijenje doslovce ovako opravdava :


„Jer uzmemo li, što je ovdje u glavnom dopustivo, da
će ono stablo, koje je nešto deblje i više, biti po svoj
prilici i primjereno starije, onda možemo jednostavno oboriti
više egzemplara srednje debljine, ustanoviti na njima starost
i iz tih podataka u kratko uzeti aritmetičku sredinu."


Da oprovrgnuće Heverovog mnijenja bude razumljivije,
moram početi najprije sa Baurovim nazorom.


Istina je doduše, da je srednje debelo stablo u
glavnom također srednje staro, ali zato ipak* ne može
njegova starost reprezentirati srednju starost sastojine.
O tome ćemo se odmah osvjedočiti.


" Waldertragsregelung, 1. izdanje, Oiessen 1841, str. 119.


,2 . „ , Leipzig 1862, „ 111.


28 Holzmesskunde, 3. izdanje, Berlin 1882, str. 420.