DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 384 -
Za komplekse jednodobnih sastojina razne
starosti dade se Blockova formula ovako ujednostavniti:


Označimo li drvne mase pojedinih dobnih razreda po
Gustavu Heyeru sa v, =-fx zx au v2 = f2 z\ a2, . . . vx==/x zx ax,
onda Blockova formula glasi


A e /i 2-t g! g! + /2 z2 g2 ga + ...+/> .. .. đx =


m
/i .. ´đt + /2 Z2

- L_?» gi2 + h z2 .22+ . . . + fx h*
/1 zx .. + f2 z2 .2 + . . . + fx zx .. ´
Jer za odrasle sastojine, kako nam je poznato, možemo
približno staviti zx = z2 = . . . = zx-= z, dobit ćemo nadalje


2 +/2 .* +2


Am -z(f*a´ +/«.*^ = AQi" +. g»a + +.gx „j


z(Aal + f2a2+...+fxax) /1ui + /2a2 + ...+/xux-- ´´


Srednja starost dade se dakle za komplekse
odraslih jednodobnih sastojina razne starosti približno
ustanoviti na taj način, da se površina
svake od tih sastojina pomnoži sa kvadratom njezine
starosti, zatim da se svi ti produkti zbroje i
taj zbroj podijeli sa zbrojem produkata od površine
i starosti pripadne pojedinim od tih sastojina.


Sravnimo li ovu formulu sa Gumpelovom,
vidjet ćemo, da nam ona naprama Giimpelovoj
formuli mora dati uvijek nešto više rezultate i to
u istom razmjeru, u kojem rezultati Blockove formule stoje
naprama rezultatima Smalianove formule.


Stavimo li, da je /i = /2 = . . . = /. = /, onda formula
X. prelazi u formulu


A. = *´la´´t tg.... xi)
đi + a2 + . . . + a%
J


Glede ove formule može se reći: Kao što rezultati
Blockove formule stoje naprama rezultatima
Smalianove formule, tako isto stoje rezultati
formule XI. naprama rezultatima Wimmenauerove
formule.