DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 382 —


Vidjeli smo, da se Smalianova formula uz pretpostavu


Vi v2 vx


.^ a2 ^ = a odnosno /, z, = /2 z2 =... =/x zx posve
podudara sa formulom L, a vidjeli smo također, da i Blockova
formula sa formulom I. može biti identična i to uz
pretpostavu, da je v{ == v2 = = vx. Sad nastaje pitanje,
može li taj slučaj nastupiti i kada on može nastupiti?
U kompleksima jednodobnih sastojina i u onim nejednodobnim
sastojinama, u kojima se pojedini dobni razredi
staroŠću svojom međusobno znatno razlikuju, tako da se ta
razlika već i po dimenzijama stabala oštro opaža, može taj
slučaj samo iznimno nastupiti, a mi k njegovom nastupu
nijesmo u stanju baš ništa doprinijeti.
U onim pak sastojinama, gdje se pojedini dobni razredi
po dimenzijama pripadnih im stabala ne mogu međusobno
oštro razlučivati, možemo i mi sami doprinjeti k tome, da
barem približno bude .. = va =p ...... =š= vK.
U takovim sastojinama bit će naime približno /z, /i =


==.*/» — — .. /,, pak onda prema jednadžbi v =
= g. h. f modificirana Blockova formula
_ G,. /?,./i. Oi +G2./?../2. g 2+ . . + Gx^x. /x. ax


Am dob,va


" G,. ., /7 + G2:h2.f2 +.:.-+G;. ....


G,. a, + G2. a2 + ... +-Gx. axobhk Am.= G, + G2 +7.:+ G7 VII.), a u


toga pod uvjetom, da je G, = G2 = . .. = Gx = =


== — ´-— x, dobivamo formulu VIII. odnosno /.


.


Dakle i Blockova formula pod pretpostavom, da je
hi /i — h2 /2 ~-. .´; — K /., kulminira u tezi: Ako dobne
(debljinske) razrede nejednodobne sastojine izlučujemo
u duhu Hartigovog načina za kubiranje
sastojina, te im u duhu toga načina dodjeljujemo
i primjerna stabla, onda je srednja starost ta