DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 381 —


od starosti obaju dobnih razreda, dakle jednak rezultatu
formule I., dočim bi nam Blockova formula posve ispravno
dala mnogo višu srednju starost.


Uzmimo samo za primjer drvnu masu i popriječni prirast
tridesetgodišnjega i dvijestogodišnjega dobnoga razreda
na tabli I., stojbinskoj bomteti I. Popriječni je prirast tih
dvaju dobnih razreda po jedinici površine posve jednak,
dočim razlika u drvnoj masi njihovoj iznosi ništa manje,
nego 321 m3 po jutru.


Kad bismo dakle samo primjera radi htjeli izračunati
srednju starost tih dvaju dobnih razreda, dobili bismo po
Smahanovoj formuli 115 godina, dočim bi prava srednja
starost (po Blockovoj formuli) iznosila 177 godina. Diferencija
bi dakle iznosila + 62.


Kolika je razlika između Blockove i Smalianove formule,
vidi se već po tome, ako u jednoj i u drugoj formuli
stavimo v, = v2 = ....= vx. Blockova formula dobiva
onda oblik \


.. + .2+... + .. .


Am = — "~V~ ~> a Smahanova oblik Am = ,—j —j
— + — + + -


a, a2 ax


Dakle dva posve protivna oblika.
Prvi oblik mora naravno dati uvijek veći rezultat od
drugoga. Ta pozitivna diferencija mora biti tim veća, čim
je a u njima veće i čim je veća diferencija između ax i a,,


t. j . pogreška Smalianove formule bit će tim veća, čim je
nejednođobna sastojina popriječno starija i čim je diferencija u
starosti između pojedinih dobnih razreda veća, kao i obratno.
Popriječni prirast ne može dakle kao korektiv.
srednje starosti zastupati drvnu masu. Stoga
je Smalianova formula teoretski neispravna i
netočna, a što je još pri svemu tome najgore,
ona je i posve nepouzdana, jer pogreška, koja je
s njezinom uporabom skopčana, uvijek varira.