DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 380 —
između 20. i 40. godine skoro paralelno sa krivuljom drvne
mase. Po Smalianoj formuli iznosila bi srednja starost tih
dvaju dobnih razreda 36-9 godina, a po Blockovoj formuli
38-3 godina.


U srednjedobnim sastojinama pak popriječni prirast u
glavnom već prestaje rasti, dočim drvna masa još dugo
vremena iza toga rapidno raste.


Tako nam npr. tabla I. pokazuje, da popriječni prirast
na stojbini I. bonitete već u 90. godini sastojinske starosti
prelazi u stadij padanja, dočim drvna masa sve do 200. godine
još uvijek znatno raste. To isto još nam bolje pokazuje
grafička predodžba na tabli II. Tamo npr. na stojbini I. bonitete
prelazi popriječni prirast već u 50. godini u stadij
padanja, dočim drvna masa još u 160. godini upravo
znatno raste.


Slični odnošaj izmedju drvne mase i popriječnog prirasta
proizlazi i iz grafičkih prikaza na ostalim tablama.


Čim dakle popriječni prirast svih dobnih razreda u nejedhodobnoj
sastojini u glavnom prestane rasti, odmah mora
i diferencija između Blockove i Smalianove formule postati
znatno većom, pa znade prema prilikama biti i vrlo velika,
kao što ćemo naskoro vidjeti.


Ta diferencija mora uvijek biti pozitivna t. j . Srna Hanova
formula daje nam uvijek niže rezultate od
Blockove, samo što veličina te diferencije uvijek
varira i to već prema odnošaju, u kojem diferencija između
drvnih masa dvaju dobnih razreda stoji naprama diferenciji
(pozitivnoj ili negativnoj) popriječnog prirasta njihova.


Iz spomenutih grafičkih predadžaba vidimo također, da
dva starošću veoma različita dobna razreda mogu
imati i posve jednak popriječni prirast po
jedici površine uza sve to, što im se drvne mase
r/o jedinici površine međusobno veoma razlikuju.


- U takovom slučaju bio bi rezultat računa po Smalianovoj
formuli posve jednak jednostavnoj aritmetičkoj sredini