DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 376 -


Uzmimo npr., da jedna sastojina sa T« svoje sadanje


drvne mase sastoji od osamdesetgodišnjih stabala, a samo


sa j« drvne mase od četrdesetgodišnjih stabala, onda ta
sastojina promatrana kao cjelina nije niti 80 niti 40 godina
stara. Kad bismo, kako se to često događa, od tih dviju
80 f- 40


starosti uzeli jednostavno aritmetičku sredinu —~— - -= 60
kao srednju starost, onda bi to bila svakako ..... . velika
pogreška, jer bi u tom slučaju ta dva dobna razreda,
premda imaju vrlo različite drvne mase, kod ustanovljivanja
srednje starosti ipak posve jednako participirala.
Isto tako neispravan bio bi postupak, kad bismo srednju
sastojinsku starost htjeli ustanoviti tako, da se starost svakoga
razreda pomnoži sa njemu pripadnim brojem stabala,
te da se pojedini produkti zbroje i taj zbroj podijeli sa
ukupnim brojem stabala u sastojini. Taj postupak bio bi
samo onda ispravan, kad bi sva stabla bez razlike, kojem
dobnom razredu pripadaju, imala posve jednak kubični
sadržaj, što se međutim u zbilji nigda ne događa."
Profesor dr. Muller85 veli u toj stvari:
„Jedva je potrebno dokazivati, da se jednostavna arit


metička sredina iz starosti pojedinih istraženih stabala
ne smije upotrijebiti. Dapače i aritmetička sredina iz starosti
svih stabala u sastojini ima se teoretski zabaciti, premda se
ona u ostalom praktički niti ne da izvesti. Ispravne rezultate
može nam podati samo geometrička sredina, pak ćemo
kao u mnogim sličnim slučajevima dendrometrije morati i
ovdje kod takovog računanja priznati odlučnu važnost proizvedenim
drvnim masama . . ."


Svi ti citati govore posve jasno za to, da bi se kao
korektiv kod izračunavanja geometričke sredine iz starosti


. Lehrbuch der Holzmesskunde, 1. izdanje, Berlin 1902, str. 327.


2. „ „ 1915, itr. 334.