DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 3?5 —


„Taj kvocijent (naime Andréov) izrazio bi samo georrietrički
srednju starost u razmjeru naprama broju stabala,
a ne u razmjeru naprama drvnoj masi sastojine."


Nešto kasnije opet veli isti autor:23


„No´ ovaj (t. j . Andréov) put vodio bi samo onda
k pravom cilju, kad bi pojedina stabla u svim dobnim razredima
imala jednaku drvnu masu, što ipak ne stoji."


Nešto dalje opet veli u istom izdanju:
„ . . . to se veličina doprinosa, što ga pojedini stabalni
razredi za sastojinsku starost doprinose, ne smije
odmjeriti po odnošaju starosti pojedinih dobnih razreda
naprama broju stabala u razredu, već po odnošaju
razredne starosti naprama količini drvne mase u razredu.
Jer se pak kôd približno jednake visine svih stabala u sastojim
drvna masa svakoga razreda odrazuje u zbroju
temeljnica, to dolazimo k slijedećem boljem načinu,"
te kao ovaj bolji način navada poznatu formulu
Gt Ga +G2 a2 +.. .+GX ax


Am~ G: + G2 + ... + Gx


Profesor dr. Baur24 pak veli:


„Već u pređašnjeni/ paragrafu primijetio sam, da . . .
. . . poznavanje u sastojini zastupanih stabalnih starosti
samo po sebi ne dostaje, nego da ono dobiva potpuno
značenje tek u spoju sa drvnim masama pojedinih dobnih
razreda, koje su u dotičnim vremenskim odsječcima
proizvedene.


Drugim riječima: kod ustanovljivanja srednje sastojinske
starosti ne može poznavanje starosti u pojedinim dobnim
razredima i prosječni iznos, koji se iz njih dobije, sam po sebi
nigda zadovoljavati, već najhitniju ulogu preuzimlje
kod toga drvna masa, koja pojedinim dobnim
razredima pripada.


" Waldertragsregelung, 2. izdanje, Leipzig 1862, str. 111.
" Holzmesskunde, 3. izdanje, Berlin 1882, str. 415.