DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 373 —


Ni kod nejednodobnih sastojina u pravom smislu riječi
nije takovo dodjeljivanje temeljničkih zbrojeva moguće, ako
se pojedini dobni razredi međusobno oštro razlikuju, jer su
ti zbrojevi i u tom slučaju već unaprijed za svaki dobni
razred fiksirani, te mi ne možemo s njima po volji raspolagati.


Ovakovo raspolaganje s njima t. j . dodjeljivanje njihovo
pojedinim dobnim (debljinskim) razredima u duhu Hartigovog"
načina za kubiranje sastojina moguće je samo u onim
nejednodobnim sastojinama, u kojima se pojedini dobni razredi
ne mogu međusobno jasno raspoznati.


Dakle samo u takovim sastojinama može nastupiti slučaj,
da srednja sastojinska starost bude približno jednaka aritmetičkoj
sredini iz starosti svih primjernih stabala odabranih
u duhu Hartigovog načina za kubiranje sastojina.


Aritmetička sredina iz starosti inače odabranih primjernih
stabala ne može ni približno nikada reprezentirati
srednju starost sastojine, kao što ćemo još vidjeti.


III.
Drvne mase mogu se u Smalianovoj formuli izraziti i
ovako : vl = --. au v2 = — . a2, ... vx = —. ax. Prema tome


glasila bi Smalianova formula također ovako :


A ___ ^i ^h "*


ai a3 ax


Na ovoj modifikaciji vidimo jasno, da Smalianov a
formula nije ništa drugo, nego također geometrička
sredina iz starosti svih dobnih razreda^


No u toj geometričkoj sredini služikao
korektiv srednje starosti popriječni prirast pojedinih
dobnih razreda, a ne njihova drvna
masa. Drvne mase pojedinih dobnih razreda
dolaze u Smalianovoj formuli samo prividno do
izražaj a. -.