DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 372 —


Stavimo li u Loreyevoj formuli Gi == G2 = ... . = Gx =


G G,-+G2+..+ GXl ,
= r = -— t . j . ako svakom doonom razredu
dodijelimo
jednaki zbroj kružnih ploha u prsnoj visini, onda Loreyeva
formula prelazi u formulu


G


. (a, + a2 + ... + ax)_ g, + a2 + ... + .. yjjj\


Am~ G ~ " .


Ovu formulu, koja je također posve identična sa formulom
I., pripisuje profesor dr. Miiller šumarskom nadsavjetniku
Schubergu.20


Rekao sam, da Loreyeva formula daje uvijek pouzdane
i to približno točne rezultate. Prema tome će nam i formula
I. davati samo onda pouzdane rezultate, ako se osniva
na Loreyevoj formuli, te ako svakom dobnom (debljinskom)
razredu u duhu Hartigovog načina za kubiranje sastojina
dodjeljujemo jednaki zbroj temeljnica (kružnih ploha) i jednaki
broj primjernih stabala (Probestâmme).21


U tom je slučaju, kako vidimo, srednja starost nejednodobne
sastojine približno jednaka zapravo aritmetičkoj sredini
iz starosti svih primjernih stabala, te je stoga takova
srednja starost sastojine nazvana u literaturi „srednjom
starošću primjernih stabala" (Probestammalter).


U kompleksima jednodobnih sastojina razne starosti nije
takovo dodjeljivanje temeljničkih zbrojeva pojedinim sastojinama
moguće, jer tu pojedine sastojine (dobni razredi)
sačinjavaju svaka za sebe posebnu cjelinu sa već unaprijed
fiksiranim zbrojem temeljnica.


" Na spomenutom mjestu, str. 338.


" Za njemačku riječ „Probes tamm" uobičajen je kod nas izraz „pokusno
stablo". Međutim taj izraz niti je valjan hrvatski prijevod spomenute
njemačke riječi niti odgovara svrsi, kojoj tom njemačkom riječi označeni predmet
ima da služi. Njemačkoj riječi „Pro bestamm", kao i spomenutoj svrsi najbolje
odgovara hrvatski izraz „primjerno stablo."


/