DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 368 vršine,
dočim slova au a,,, . .. ax naznačuju starost svake
takove sastojine. Tamo pak, gdje stabla raznih dobnih razreda
na jednoj te istoj površini stoje međusobno ispremiješano,
naznačuju slova fi,f>, ,.. /x: na potpuni obrast stegnute
površine pojedinih dobnih razreda.


Budući da je u ovakovim slučajevima, t. j. u nejednodobnim
sastojinama u pravom smislu riječi, veoma teško ma
i samo približno - ustanoviti faktore /,, /,, /8, .. . /x,
to je Heyerova modifikacija Smalianove formule i konstruirana
zapravo samo za komplekse jednodobnih sastojina
razne starosti.


Ako je zx = z.2 = ... == zx = z, onda Heyerova formula
dobiva već prije po Gumpel u izvedeni oblik15


. =
zJL_Bi±A3 + +Aax)_ /i a, +/. .2 + .j_. +/x ax


m


z (ft-./, + ... +/x) /, +/2 +:.. +/x .iV->


Ako dakle u kompleksu jednodobnih sastojina razne
starosti sve te sastojine dobni razredi) imaju jednak popri


ječni prirast po jedinici površine, onda bi se po Gumpelu
srednja starost njihova pronašla tako, da se površina svake
od tih sastojina pomnoži sa starošću njezinom, te da se
zbroj tih produkata razdijeli sa ukupnom površinom svih tih
sastojina.


U Gumpelovoj formuli, kako vidimo, dolaze osim
starosti pojedinih dobnih razreda samo još njihove površine,
a te se za komplekse jednodobnih sastojina razne starosti dadu
najlakše i najbrže ustanoviti.


Krivulje popriječnog prirasta na tablama I, II, III i VI.
pokazuju nam, da je popriječni prirast odraslih sastojina
podvržen samo veoma slabim promjenama tijekom vremena.
Taj bi nam fakat bio još mnogo očitiji, da iz stanovitih
razloga nisam bio prisiljen uzeti za ordinate popriječnog
prirasta razmjerno preveliko mjerilo. Onda bi nam ta činjenica
i na tablama IV i V prilično oštro u oči upadala. U
ostalom i teorija nauke o prirastu uči nas, da je popriječni


15 Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1841., str. 88.