DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 367 —
vidjeti — s pravom terete Smalianovu i gotovo sve iz nje
proizašle formule, moraju teretiti i ovaj Glimpelov prijedlog,
a dosljedno tome i H .. ero vu definiciju srednje starosti.


Da je Gumpelov prijedlog samo jedna varijacija Smalianovog
postupka, izraženog u formuli III., evo dokaza:


Da srednja starost nejednodobne sastojine — kod
iste drvne mase na jednakoj površini - uzmogne biti jednaka
starosti jednodobne sastojine, mora popriječni prirast
nejednodobne sastojine biti jednak popriječnom prirastu
jednodobne sastojine. U duhu gornje definicije Gustava
...... morao bi naime između drvne mase nejednodobne
i drvne mase jednodobne sastojine postojati odnošaj: v, +
4-v"22 + .... + vx — Z. A, otkud slijedi formula


vi +


v2 + + Vx


A =


Z


U ovoj formuli naznačuje nam Z popriječni godišnji
prirast jednodobne sastojine. A naznačuje starost njezinu,
kojoj bi u smislu definicije imala biti jednaka srednja starost
nejednodobne sastojine Am. To će pak biti samo onda, ako


je Z = Zm= .. + 0~+ + ax> u koJem slučaju gornja


V\ V2 VX


L , . , ,1 A + + + ,„,


formula dobiva oblik : Am = III.)


ax a2 ax


Gumpelov prijedlog dakle je zbilja samo jedna varijacija
Smalianovog postupka.


Smalian je formulu III. namijenio zapravo nejednodobnim
sastojinama u pravom smislu riječi, no ona vrijedi
dakako i za komplekse jednodobnih sastojina razne starosti.


Gustav ..... dao je Smalianovoj formuli oblik
. _ /i .1 gi + /^2 .2 + + /. zx ax . j
m" f1z1+f2z, + ...+fxzx ´ a´J´
gdje slova fu /„,.. . /x u kompleksima jednodobnih sastojina
razne starosti naznačuju površine pojedinih sastojina; slova Zi,
z%, ... zx popriječne priraste tih sastojina po jedinici po