DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 366 —


Sumarnik F. Kari" nastojao je ovaj prijedlog pomoću
mnogih primjera objasniti i popularizovati. U tu svrhu on
je upotrijebio svoje prihodne skrižaljke, u kojima su drvne
mase bile navedene za svaku pojedinu godinu sastojinskog
života, te je drvnu masu nejednodobne sastojine po jedinici
površine sravnjivao sa drvnim masama, što ih kod iste
stojbinske bonitete pokazuju prihodne skrižaljke. Kao srednju
starost nejednodobne sastojine uzeo je onda iz skrižaljki jednostavno
onu starost, koja je odgovarala njezinoj drvnoj masi.


Na ovaj način ustanovljena srednja starost nejednodobne
sastojine nazvana je vremenom „starošću prihodnih
skrižaljski" (Ertragstafelalter).


Kako rekoh, G u m p el je predlažući ovaj postupak
mislio na to, da pojednostavni i pospješi Smalianov način
ustanovljivanja srednje starosti. No njemu pri tom nije bilo
na umu, da su za provedbu toga njegovoga prijedloga u
duhu Smalianove formule potrebni stanoviti uvjeti.


U tu bi se svrhu naime nejednodobna sastojina sa
nizom jednodobnih sastojina iz prihodne skrižaljke morala
gledom na stojbinsku bonitetu, vrst gospodarenja, dosadanju
njegu i obrast posvema slagati, što je upravo nemoguće.


Stoga je ovaj prijedlog u praksi napušten, akoprem
u teoriji još i danas — i to nepravom, kako ćemo poslije
vidjeti — gotovo svi autori uza nj pristaju.


U duhu toga prijedloga formulirao je prof. dr. Gustav
Heyeru definiciju srednje sastojinske starosti ovako: Srednja
starost nejednodobne sastojine je ona
starost, što bi. je pod istim okolnostima jednodobna
sastojina trebala za postignuće iste
drvne mase, što je sada ima dotična nejednodobna
sastojina.


Nema dvojbe, da je spomenuti Giimpelov prijedlog
samo jedna varijacija Smalianovog postupka, koji kulminira
u formuli III. Zato svi prigovori, koji — kako ćemo


14 Na spomenutom mjestu, str. 81. .