DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 365 —


Ovu formulu — samo u nešto drugom obliku — upotrijebio
je on i za ustanovljivanje srednje starosti nejednodobnih
sastojina.


Drvna masa nejedobne sastojine jednaka je naime zbroju
drvnih masa pripadnih pojedinim dobnim (debljinskim) razredima,
t-j-Vm = v1 -\-v2 + vz-\- .. . + vx. Popriječni prirast
takove sastojine sastavljen je pak od popriječnog prirasta
svakog pojedinog dobnog razreda, dakle Zm = zx + z,2 4-z% 4


+-..+*«L + .*-+L + ....-f**. "


fl, a> a, ax


Analogno gornjoj formuli za starost jednodobne sastojine
morala bi se dakle po Smalianovom mnijenju srednja
starost nejedno dobne sastojine točno izračunati po formuli


. vt + v2 + v3 +--vx IIL)


»L + %L+ h


+ .. ..+ Vx
«i «2 «3 «X


Kako vidimo, u ovoj formuli dolaze prividno do izražaja
drvne mase pojedinih dobnih razreda, pak je stoga
srednja starost, koja se po njoj izračunava, općenito u literaturi
nazvana „starošću drvnih masa" (Massenalter).


Polazeći s istog stanovišta, kao Smalian, došao je Gtimpel12
na pomisao, da bi se srednja starost nejednodobne
sastojine mogla ustonoviti i bez predhodnog ustanovljivanja
starosti za pojedine dobne razrede. U tu svrhu da bi valjalo
samo drvnu masu nejednodobne sastojine sravniti sa
drvnim masama jednako velikih jednodobnih sastojina razne
starosti, koje su pokraj te nejednodobne sastojine
uzrasle pod posve istim okolnostima. Za srednju starost
dotične nejednodobne sastojine da bi se mogla uzeti
jednostavno starost one jednodobn e sastojine, koja ima
istu drvnu masu kao i dotična nejednodobna sastojina.


11 Na spomenutom mjestu, str. 85. i 86.


IJ Ausfiihrliche Abhandlung iiber die Ermittelung des richtigen Holzbestandesalters
und dessen Einfluss auf die Forstertragsberecbnungen. Frankfurt a


M. 1847.