DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 364 —


Time bismo od pojma sastavljene aritmetičke


sredine došli na geometričk u sredinu iz starosti svih
dobnih razreda sa drvni m masam a kao korektivom
aritmetičke sredine.


« i


Drvnu masu kao mjerilo za upliv pojedinih dobnih razreda
na srednju starost sastojine prvi je upotrijebio pruski
nadšumarnik S ma li an.7 Samo je na žalost on to učinio u
krivoj formi. Pogreška, što ju je time počinio, tišti još i
danas nauku o ustanovljivanju srednje sastojinske starosti.


Taj njegov postupak odmah su prihvatili bavarski
okružni šumar G lim pel8 i profesor dr. Karl ......"


Ovaj potonji, a naročito njegov sin, profesor dr. Gustav
.....,10 pripomagao je svojim autoritetom Smalianovoj
formuli do tolikoga ugleda, da ona unatoč potpune teoretske
neispravnosti i danas još gotovo u svim dendrometričkim
knjigama sureveno vlada „kao jedina znanstveno
ispravna formula."


Jedini Block11 usudio se dosada na pokušaj, da poruši
teoriju Gustava ......, što ju je ovaj na krivom Smalian-Gumpelovom
temelju podigao, no on je do danas ostao osamljen.


S m ali an je kod sastavka svoje formule pošao od pojma
jednodobn e sastojine, te je u tu svrhu upotrijebio poznatu
činjenicu, da se starost jednodobne sastojine dobije podjelbom
njezine drvne mase sa popriječnim godišnjim prirastom.


Označimo li naime drvnu masu takove sastojine sa V,
starost njezinu sa A, a popriječni godišnji prirast sa Z, onda
V V
je Z ^ 7 ´ obratno opet A= .


´ Anleitung zur Untersuchung des Waldzustamdes, Berlin 1840., st. 33.
: s Algemeine Forst- und Jagdzeitung 1841., str. 88.
8 Waldertragsregelung, Giessen 1841., str. 119.


10 Uber die Ermittelung der Masse, des Alters und des Zuwachses der
Holzbestânde, Dessau 1852.


11 Zeitsehrift Forst- und Jagdwesen 1888, str. 496-499.