DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 46     <-- 46 -->        PDF

44


da ta osnova dobije previšnju predsankciju i dođe u raspravu još
ovog saborskog zasjedanja.


2. Čita se predlog istoga člana, neka bi se što prije njekoliko
činovnika iz šnmarskog odsjeka specializiralo u gradnji šumskih prometna,
jer će obzirom na pomanjkanje voznog blaga, odmah poslije
rata, većina šumovlasnika morati otpremati drvo iz svojih šuma željeznicama,
žicarama i t. d., pak je nužne, da vlada ima u tom predmetu
verzirane činovnike. - -,
Nakon dulje debate a naročito uslijed primjetbe odbornika kr.


z. šumar, nadzornika V. Dajkovića, da bi trebalo sve tehničke radnje
u šumi povjeravati na izvedbu samo u takovu izvedbu upućenim šumarskim
stručnjacima, bude zaključeno, neka se u smislu predlagačeva
predloga obrati predstavkom na kr. zemaljsku vladu, a podjedno
joj se preporuči, da bi se po mogućnosti sve tehničke radnje
u šumama, a naročito provađanje šumskih odvodnja, povjeravalo u
te poslove upućenim šumar, stručnjacima, nakon u tu svrhu provedene
rasprave i podjeljene koncesije.
3. Tajnik izvješćuje, da bi bilo potrebno izabrati pododbor, koji
bi ocjenio kazalo za Šumarski list, sastavljeno po dru. A. Ugrenoviću,
ter se izjavio, da li će se kazalo nepromjenjeno onako tiskati, kako
ga je dr. A. Ugrenović sastavio, ili će ga trebati nadopuniti onako,
kako je od njega predsjedništvo društva zahtijevalo (broj 6—1916 i
broj 75-1915.).
Nakon što je društveni tajnik razjasnio, što sve smatra na kazalu
manjkavim, zaključuje se, da u tu svrhu ne treba birati poseban
pododbor, jer su prigovori predsjedništva bili opravdani, nego neka
se sastavitelj kazala pozove, da manjkavosti popuni, odnosno ako
bi se to kratio učiniti, da se u tom smjeru dade kazalo popuniti po
komu drugomu.


4. Tajnik predlaže, da bi se otisnuo kućni red, poslovnik skupštine,
pravilnik knjižnice i katalog, te svakom novom članu sa pravilima^
priposlao, jer novi članovi to trebaju, kad nemaju starih godišta
Šumarskog lista, u kojima su te stvari otisnute.
Zaključuje se, da se od tiskanja za sada odustane, jer je papir
i tisak poskupio.


5. Tajnik stavlja predloj, neka bi se ovlastilo predsjedništvo,
da ono razdijeli potpore pred Božić, da se ne mora, u tako kratkom
razmaku, nova sjednica sazivati.
Uvažuje se protupredlog odbornika V. Dojkovića,. da potpore
podijeli svakako odbor i time izbjegne eventualnim prigovorima.


6. Urednik priopćuje, da se je na zaključak odbora počelo sa
izdavanjem naredaba šumarske struke, počam od god. 1899. ovamo
prema osnovi, koja je slična onoj, po kojoj je sastavljena zbirka naredaba
narodno-gospodarstvenog odjela kr. zem. vlade, od banskog
savjetnika Haladija, te predlaže, da se odluči glede nagrade onomu,
koji će te naredbe prikupljivati, jer taj posao neće niko badava raditi,
kada ... time puno vremena gubi.