DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


podlegao. Bio je uzoran činovnik i dobar stručnjak. Ostavio je suprugu
i petero nepskrbljene djece. Slava mu!


f Makso Matičević. Dne 30. siječnja o. g. umro je Makso
Matičević nadšumar petrovaradinske imovne općine. Pokojnik je tek
pred nekoliko dana došao u Zagreb na liječenje i tu ga u ranoj dobi
od 45 godina snašla smrt. U njem gubi petrovaradinska imovna
općina marnu činovnika, a činovnici iste dobra druga. Slava mu!


Društvene vijesti.


Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar.
društva, održane 25. studenoga 1916. u 4 sata po podne u prostorijama
šumarskog odsjeka kr. zemalj. vlade, odjela za narodno gospodarstvo
u Zagrebu, na temelju poziva predsjednika i ustanovljenog
dnevnog reda pod "brojem 80.


Prisutni-: f; podpredsjednik Marino de Bona, II. podpredsjednik
Julijo Uli re i eh, tajnik Bogoslav Kosović, blagajnik Ljudevit
Szentgyôrgyi, te odbornici: Vilim Dojković, Rudolf
Erny, Dragutin L asm an, Ivan M a ri an y, Dr. Andrija Petračić,
Dragutin Pol aček, Edo Slapničar, Dragutin Trotzer i Jaromir
Viđale. Odsutni se ispričaše.


"",/. Teča j sjednice . Buduć je društveni predsjednik presvj. g.
Mark o grof P ejacsevi c h-Virovitički javio, da je zvaničnim poslovima´
zapriječen današnjoj sjednici predsjedati, zauzima predsjedničko
mjesto 1. podpredsjednik Marino de Bona, te nakon stoje
konstatovano, da je dovoljan broj odbornika za stvaranje zaključaka
prisutan, pozdravlja prisutne dobrodošlicom, te otvara sjednicu.


Prije prelaza na dnevni red priopćuje, da su od zadnjeg odborskog
zasjedanja umrli društveni članovi: Petar Kovač,kot. šumar
gjurgjevačke imov. općine; Ivan Grčević , kr. vladin računarski
savjetnik, te Josip Bujan, kotar, šumar gradiške imovne općine.


Prisutni odbornici ustaju sa sjedala i kliču pokojnim drugovima:
Slava im!
Zatim se prelazi na dnevni red.


I. točka: Izvješće o tekućem poslovanju.
A. Predsjedatelj priopćuje, da je danas dne 25. studenoga preduzeo
škontraciju blagajne, te da je ustanovio novčano stanje :


a) društvene imovine sa 23.317 K 33 fil.;


b) pripomoćne zadruge sa 14.846 K 42 fil.;


c) literarne zaklade sa 5.285 K 25 fil.


Sav taj novac, izuzam nješto gotovine, koja je potrebna za pokriće
tekućih potreba, uložen je u vinkulirane vrijednosne papire i u
obveznice ratnoga zajma, a nješto i u uložne vinkulirane knjižice
Prve hrvatske štedionice i njezine mjenjačnice.


Do sada je društvo subskribiralo za:
.--,-.´ sr? ...I.:.ratni zajam-1000 K:


II. „ . „ 500 ,,
v;,- .´..., . .. . „ 500 „
; v .. (V-i » 500 „
Ukupno 2.500 K,