DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 41     <-- 41 -->        PDF

39 —


bila bi to tako neznatna olina, da za temelj računanja nebi
mogla služiti, jer prema istoj nebi odštetni iznos u svezi
sa počinjenom štetom stajao. Iz gornjeg razloga morao je
zakonodavac uzeti kao temelj računanja onaj predmet,
koji je štetočinac ozlijedio, naime samo stablo dakle oštećeno
drvlje, a ne po mnienju uvodno spomenutih izdavatelja
ukradeno drvlje.


Držim, da ovim tumačenjem uporabe §§ 3. i 4. pril.D.
i iztaknutim načinom uporabe tih propisa ne ćemo doći do
odštetnih iznosa, do kojih današnjom uporabom § 4. dolazimo
i koji odštetni iznosi se kose ustanovi § 72. š. z.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je šumarske pristave: Mihovila Pećinu i Petra
Marijana kotarskim šumarima u X. činovnom razredu sa sustvnim
berivima kod otočke imovne općine. (Nar. Nov. od 21. XII. 1916).


Upravitelj šuma prvostolnog kaptola zugrebačkog, nadšumar
Ivan M atol nik, imenovan je šumarnikom.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
šumarnika i upravitelja gospodarstvenog ureda: Gegedona Ogrizovića
nadšumarnikom u VII. činovnom razreda sa sustavnim
berivima kod I banske imovne općine (Nar. Nov. od 29. I. 1917.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je privrerenog
kr. šumarskog vježbenika Maksu Fischera privremenim
šumarskim vježbenikom kod gradiške imovne općine.


f Ladislav Adamek. Dne 10. siječnja o. g. umro je u Otočcu
nadšumar otočke imovne općine Ladislav Adamek u 53. godini
života Rodio se u Brušanimi, gdje mu je otac bio državni šumar.
Godine 1887. svršio je šumarsko učilište u Križevcima, a službovao
je kao šumarski činovnik u Otočcu, Zavalju, Krasnu i opet u Otočcu
kao upravitelj šumarije u kom je svojstvu tako rano preminuo.
Pokojnik je bio među kolegama šumarima i znancima vrlo obljubljen,
jer su ga, uz veselu ćud, resile sve vrline dobrog činovnika i druga.
Ostavio je suprugu i dvoje neopskrbljene djece. Sahranjen je dne
11 siječnja o. g. Nad grobom je izrekao dirljivo slovo nadšumar
Josip Biondić.


f Petar PuljevićVNikolić. Dne 28. siječnja o. g. umro je u
Krapini Petar Puljević-Nikolić, kr. županijski šumarski nadzornik i
pučko ustaški nadporučnik. Pokojnik je odmah na početku rata bio
na bojištu u Srbiji, gđe se je nahladio i zadobio klicu bolesti. Zadnjih
14 mjeseci bio je u Krapini, gđe je imao nadzor nad rudokopom,
. tu mu se zbog ponovne jakenahlade bolest pogoršala, te joj je