DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 ^
ograncima i granama kao nuzgrednom prihodu, a odšteta imade


se ustanoviti po § 4. pril. D. toč. 3. al. 1.


Konačno moramo još iztaknuti, da je u smislu § 60


toč. 3. š, z. odsijecanje, odrezanje i odkidanje vršaka i


granja šumski kvar, a nikada krađa. Poznato je, da si narod


prevršavanjem prisvaja ne samo ogrijev i građu, nego, i


metlovinu, stelju od granja, brst, štapove i t. d.; morala bi


dakle i ovđe, obzirom na ustanovu §60. toč. 1. i 4. opstojat


neka razlika između štete i krađe. Pošto ali te razlike u


samom zakonu neima, moramo i opet uzeti, da je zakono


davac pod toč. 3. § 60. ubrajao lih manje vredni nuzgredni


prihod šume, a ne vredniji glavni — drvo, a taj nuzgredni


prihod imade se obračunati po § 4. pril. D, a glavni po


§ 3. pril. D.
. Držim, da je uporaba §§ 3. i 4. pril. D šumskog za


kona dostatno iztaknute, te bi jedino preostalo, da se još


osvrnemo na prevod izraza „des gefrevelten Holzes" u §4.


pril. D.


Razglabati sam izraz, odnosno riječ „Frevel", ukazuje


se suvišnim, jer freveln znači ogriješiti i oštetititi, a u daljem


smislu i ukrasti, stoga bi imali potražiti nakanu i misao za


konodavca, temeljem koje bi ovaj bi ovaj izraz preveli.


Zakonodavac morao je §-om 4-tim naći za obračuna


vanje šum. štete način, kojim će štetočinac pokriti nanesenu


štetu i to u smislu § 72. š. z. ne samo neposrednu nego


i posrednu.


Neposredna šum. šteta je oduzeta količina drva a po


sredna šteta nanesena je samom stablu uslijed gubitka


u prirastu. Pošto pako pojedini sortimenti drva u nekom


razmjeru između sebe stoje, držim, da je tu okolnost i za


konodavac kao temelj za ustanovljenje odštenog iznosa uzeo.


Kako smo vidili, imade se po § 4. pril. D. ustanoviti


šteta Hh od sortimenata, koji spadaju u manje vredno, nuz


gredno-uživanje šuma, dakle takvih sortimenata, koji se


fakorekuc ni kubicirati ne mogu, a i da se kubatura ustanovi,