DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 3? —


pomenuto nije, već lih u toč. 3. § 60. imao bi taj način
oštečivanja šume činiti lih šumski kvar. Nu kako ovaj paragraf
nabraja, uz spomenuto prevršivanje i okresivanje također
i štete, koje se odnose samo na manje vrijedne užitke
šuma, držim, da je zakonodavac pod ovom točkom imao
pred očima kažnjive čine za štete, počinjene na manje vrednim
užicima šuma, dakle za vrške i ogranke lih za metlovinu,
šibe, gužve, palice i otanke obručeve, a ne za ogrijevno
i tehničko drvo sposobne djelove stabala.


Prema do sada iztaknutom razabrati je, da je zakonodavac
pri stvaranju priloga D. točno razlikovao vrhove,
ogranke i granje kao vredni (glavni) i kao manje vredni,
sporedni prihod šume. S toga u § 3. pril. D. propisuje,
da se vrhovi, ogranci i granje kao glavni prihod šume, t. j .
drvo, ima po ustanovam ovog paragrafa obračunavati, dočim
kao nuzgredni prihod šume po § 4. istog priloga.


Spomenuti § 60. š. z. redom navada prekršaje protj
šumskom vlasništvu, tako pod toč. 1. skupljanje suharaka i
sitno drvlje, u toč. 2. zasijecanje stojećih stabala i prutića,
bušenje, u toč. 3. prisvajanje kore, razgrtanje korijenja, zatim
odsijecanje, odrezanje i odkidanje vršaka i granja, a
tako i trganje lišća i t. d.


Isti ovaj poredak naći je i u prilogu D. Ovđe § 3. propisuje
način obračunavanja drvne gromade; § 4. toč. 1.
al. 1. način izračunavanja odštete kod zasijecanja stabla itd. ;
toč. 2. kod gulenja kore; toč. 3. način izračunavanja šum.
šteta kad tko odsječe, odreže ili otrgne vrške, ogranke \
granje i t. d. Pošto je zakonodavac u spomenutim zakonskim
propisima obdržao stalni red, svakako je to učinio
zato, što ove dvije zakonske ustanove u vrlo uzkoj svezi
stoje, te što je jedna o drugoj ovisna i za tumač smisla
istih potrebna. Prema slijedu ovih propisa razabrati je i opet,
da § 60. Š. z. toč. 1. razpravlja o drvnoj gromadi kao o
glavnom prihodu šume, koji se imade po ustanovi § 3.
pril. DT obračunati, dočim toč. 3. § 60. š. z. o vrscima,