DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 38     <-- 38 -->        PDF

36


termički upotrebivo drvo ili drvo za ogrijev, da li su (- ne
panice, oblici ili granjevina, već lih jednom riječju građa i
gorivo kao glavni užitak šume, sve ostalo iz šume proiziazeće
je manje vrijedni užitak. U potonji ubraja se i sitno
drvlje, t. j . šiblje, medovina, palice, obruči i t. d.


Prema iztaknutoj razlici užitaka razlikuje i prilog D. načine
obračunavanja šumsko odštetnog iznosa.


§ 3. pril. D. jasno propisuje, da se imade drvna gromada
po ustanovama u njemu sadržanih obračunati, nu te
ustanove ne imaja se protegnuti na odsječne vrške, ogranke
i granje, te mladice.


Ovo izručenje s jedne strane, a ustanova § 4. pril. D.
s druge strane, dovelo je onamo, da se kod ma kakvog
okresivanja i prevršenja upotrebe ustanove § 4. pril. D., a
taj način obređivanja šum. štete, počinjene kresanjem i prevršivanjem,
dovadja do absurda.


Zašto gore navedeni § 3. pravi napomenutu razliku
nije prvim časom iz samog paragrafa vidljivo, nu svakako
je zakonodavac ovu razliku iztaknuo radi koje ustanove
samog zakona.


: Iz prakse nam je poznato, da se u dozreloj šumi iz
vrhova i ogranaka izrađuje ne samo gorivo drvo nego i
tehnička roba, dapače znamo, da se i granjevina i do 0*5 cm.
debljine veže u»fsnopove, te kao ogrijev upotrebljava ; nadalje
znamo, da se vrhovi, ogranci i granje iz mladih šuma
upotrebljuje kao´stelja, metlovine, fašine, brst, palice, tanki
obručevi. Prema gore u kratko navedenom razabrati je, da
se vrhovi, ogranci i granje u prvom slučaju ubrajaja u
vrednije (glavne) užitke, a u drugom među manje vredne
užitke (nuzužitke).


Prema § 99. imadu se kažnjivi čini navedeni u obćem
kaznenom zakonu, prosudjivati po istom zakonu, a svi kažnjivi
čini navedeni u § 60. š. z. imadu se smatrati kao
šum, kvar.


Pošto u kaznenom zakonu okresivanje i prevršenje na