DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 1. i 2. SIJEČANJ 1 VELJAČA 1917. GOD. XLÎ.


5UMHR5KI LI5T


Pretplati za nečlanove ii 12 na godinu. — Članovi iumar. druitva dobivaj* U«t beiplaitn».


— Članarina iznaia za utemeljitelja K 200. — Za članove podapirajuče K 20. — Za redovit*
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za logarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i ..
»Šum. list« K +u ime pretplate. — »Lugartki viestuik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedi«
broj >Šum. lista« stoji 1 HL. Članarina i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Urretblaa a« ogla»»: za 1 stranka 16 K; zn pol stranice t K; .. treeias atraale* 7 K;


tatrrt ftraalc* f K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereai popust.


Objava uredništva.


Dosadanji urednik Š. L. i L. V., zem. šumarski nadzornik
Bogoslav Kosović, zahvalio se koncem god. 1916. na
uredništvu pomenutih časopisa, a upravni je odbor hrv.
slav. šumarskog društva, na sjednici održatoj dne 25. studenoga
1916., izabrao mene urednikom za trogodište
1917´—1919. Ovu tešku dužnost primio sam rado, jer se
punim pravom nadam, da ću kod svih kolega šumara, kao
i mnogog prijatelja našeg hrvatskog šumarstva, naći u suradništvu
izdašnu potporu.


Šumarski je list do sada pod uredništvom mojih vrijednih
predšasnika, odlično ispunjavao svoju zadaću, njegujuć
savremenu stručnu literaturu i podupirajuć svaki rad
i pokret oko razvoja naših društvenih i staleških interesa.


Želio bi, da Š. L. i u buduće bude ogledalo našega
znanja´i rada i da se i- u buduće u njem čuju naši staleški
.zahtjevi. ;


Ne dvojim, da je kod naših šumara dovoljno znanja i
da. je dosta volje za rad, samo su oni, porazbacani po raznim
zakutnim mjestima domovine, bez potrebne literature,
bez pravog dodira pojedinaca međusobno i svih sa uredništvom
lista. Za uspješan, rad ovakovih sila treba inicijative,
radnih programa, knjiga, a često i sredstava iz središta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Drugi narodi i zemlje imaju za obavljanje opsežnijih šumsko-
znanstvenih radnja šumsko-pokusne postaje, koji uredi
organizuju, rukovode i plaćaju cijeli rad oko istraživanja i
sabiranja podataka, potrebnih u šumarstvu, a većina njihovih
šumarskih listova pune svoje stranice, donašajući rezultate
ovakovih radnja. Mi takove postaje, prem smo par
exellence agrikulturna zemlja, još danas nemamo, niti ćemo
je uskoro imati, pa je za to tim veća dužnost svakoga od
nas, da uz dobro provedenu diobu rada sakupljamo i
opišemo ono, što se i bez takovih postaja dade sakupiti
i istražiti. Sa strane uredništva ne će uzmanjkati ni inicijative,
ni programa (jedino će za sredstva biti težje), pa svu


ospodu, koja imaju volje za rad, molim, da se okupe oko
. L., šaljući mu svoje sastavke, ili da preuzmu od uredništva
zamoljeni posao.


Sa ovakovim „sitnim" radom prokrčit ćemo si put
k boljoj budućnosti, a nadajmo se, da će se i kod nas, za
vrijeme ovog rata, doći do spoznaje, da od gospodarske
snage naroda ovisi njegova jakost u političkom i napredovanje
u kulturnom pogledu.


Prof. Dr. Andrija Petračić.


Carinski savez središnjih vlasti obzirom na
šumsko gospodarstvo.


Piše prof. dr. Gj. Nenadić.


U dnevnim, kao i u stručnim šumarskim njemačkim listovima
mnogo se piše i raspravlja o gospodarskoj zajednici
centralnih vlasti poslije rata. U tu svrhu između saveznih
vlada vodili su se pregovori, sazivale enkete, na kojima je
zaključeno, da stručnjaci potrebni materijal sabiru i do
glavne rasprave srede.


Obzirom na trgovinu drvom mnogo se o tom piše i
raspravlja s jedne i druge strane, te od mnogih rasprava