DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 330 -
Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem.


zajednica napose.


Napisao Ante Kern, kr. šumar, nadzornik.


(Svršetak).
Ad § 8.
K ovom paragrafu imalo bi se dodati slijedeće


Pod točkom 2. § 8. navedeni sastojinski nacrti
imaju se sastaviti za svaku gospodarstvenu osnovu, nu
samo u najjednostavnijem obliku (konceptu) tako, da
se na platnenom ili prozirnom papiru sa raznim bojama
predoče dobni razredi, te da se usto one sastojine,
koje se radi svog lošeg i nepotpunog stanja, imaju
sjeći prije nego li bi po svojoj dobi normalno dolazile
do sječe, precrtkaju sa tušem.


Svrha takovog sastojinskog nacrta je, da se zorno
prikaže poredaj dobnih razreda, te sječivost ili potreba
što skorije sječe pojedinih sastojina, i time sastavljaču
gospod, osnove olakša sastavak, a ispitivaču ispitanje
opće i posebne porabne osnove.
Kada se radi o većoj uređajnoj jedinici sa mnogo od


sjeka, tada si iz sastojinskog nacrta možemo kudikamo jasnije
i preglednije predočiti stanje sastojine i potrebni pravac
sječa, nego li nam je to moguće iz „Opisa sastojina".
Stoga su takovi nacrti veoma vrijedno pomagalo koli za
sastavljača, toli i za ispitivača gospodarstvene osnove. Obzirom
ali na okolnost, da ti nacrti nisu više potrebni nakon
odobrenja osnove i da se oni srazloga, što se stanje sastojina
uslijed svakogodišnjih sječa neprestano mjenja, moraju
kod svake nove revizije ponovno sastavljati, ne bi bilo
opravdano, da se na njihovu izradbu potroši više vremena
nego li je za svrhu neophodno nuždno. Stoga je opravdano,
da se ne zahtjeva njihova izradba po staroj metodi,
koja je iziskivala puno truda i vremeua, nego da se oni
izrade što jednostavnije,