DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Borošićev „Hrvatski Šumarsko-lovački kalendar za g.
1917," XIV. tečaj, uredio profesor kr. šumarske akademije Dr. Gj.
Ne nad i ć, izišao je iz tiska, te se može dobiti uz cijenu od 2-80 K.
Kalendar je kao i prijašnjih godina ukusno opremljen i djelomično
preinačen. Pojedine skrižaljke o drvnim masama i prihodima šuma
ispravljene su i novijim podacima nadopunjene. Podaci o nuzgrednim
užicima nadopunjeni su novijima, od kojih su neki znanstvenim
putem istraženi, kao n. pr. hranivost žira, kemizam trijeslovina i t. d.


Istaći je, da je poglavlje o računanja vrijednosti šuma temeljito
obrađeno i s primjerima objašnjeno.
Isto tako je i poglavlje o zgradarstvu prerađeno, te od prof.


P. Horvat a potičući kratki prikaz sa slikama o pečenju cigle i
palenja vapna, mnoge će šumare potaći na to, da to u praksi sami
pokušaju izvesti.
Osim toga sadržaje kalendar razne statističke podatke o našim
šumama, naredbe o polaganju državnog šum. ispita i o ispitu za
šum. tehničku pomoćnu službu kod polit, oblasti, naredbu o putovanjima,
te konačno tabelu lovostaje za divljač u Bosni i Hercegovni
i Dalmaciji.


Šematizam šumarskog i lugarskog osoblja jest u kalendaru uložen


SADRŽAJ.


Strana
t Car i kralj Franjo Josip 1 327—329
Praksa uredj;nja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose. Napi


sao Ante Ksrn. kr. šumar, nadzornik (Svršetak) 330—347
Biljegovne prstojbe. (Svršetak). Piše J. Grčević, kr. rač. savjetnik . . 347—369
Proejenbeni je elaborat sastavni dio kupo-prodajnoga ugovora. Priopćio


Dr. Aleksander Ugrcnović, kr. kot. šumar . . 369—372
Osobne vijesti. Imenovanja. — Umrli 373
Društvene vijesti: Pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šum. društva pristupio.


— Darovi literarnoj zakladi hiv.-slav. šum. društva 874
Oproštaj odstupajućeg urednika Bogoslava Kosov ća 374