DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 374 —


Društvene vijesti.
Pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šum. društva pristupio je
društveni član g. Andrija Perušić , kot. šumar gradiške imov.
općine — uplativ 10 kruna.
Literarnoj zakladi hrv. slav. šum. društva darovao je društveni
član g. Andrija Perušić , kot. šumar gradiške imovne općine, 20
kruna.
Literarnoj zakladi priposlaše umjesto vijenca na odar pok.


kolege kot. šumara Petra Ko/ača, činovnici gospodar, ureda gjurgjevf.
cke imovne općine: Eduard SLpničar 20 K, Franjo Fusić 1 K,
Maija Grdinić 6 K, Levin Heisinger 2 K, Petar Škrljac 2 K, Dra


gutin Cutvarić 1 K, Andrija Puhać 1 K, Stjepan Walter 1 K, Tanasija
Rakijaš 1 K. IJkupno 35 kruna.


Oproštaj!


Sa današnjim brojem predajem uredništvo Šumarskog Lista
i Lugarskog Vjesnika u druge, a nadam se i u bolje ruke, u ruke
novoizabranoga urednika dra. Andrij e Petračića , profesora kr.
šum. akademije zagrebačke.


Ostavljajuć ovo mjesto, na koje me je prije pet godina postavilo
povjerenje bivšega odbora hrv. slav. šum. društva, zahvaljujem
se koli tome odboru na iskazanom mi povjerenju, toli i mojim milim
suradnicima, koji su svojom suradnjom omogućili, da gore spomenuti
listovi, unatoč sadanjih ratnih prilika i pomanjkanja suradnika,
nisu prestali izlaziti.


Da li sam i koliko sam za vrijeme moga uredn-kovanja doprinjeo
k unapredjenju naše zelene struke, neka sude cijenjeni čitaoci
i nepristrani sudci.


Za zadaću sam si bio postavio, da ću gledati, koliko mi god
to bude moguće, da naš Šumarski List i Lugarski Vjesnik budu
ogledalo našega rada — da nebudemo parasiti.


Znam, da nije sve i svaki puta u tom pogledu bilo onako,
kako bi to moralo biti, no neka se izvoli uvažiti, da sva krivnja
glede loga ne tereti samoga urednika. Često puta, a naročito u ovako
tešk´m vremenima, nije urednik u stanju svojim obvezama kako valja
udovoljiti.


Ratnu smo krizu ipak sretno preturili, čime se nemogu pohvaliti
ni mnogi uvaženi šumarski listovi, koji imadu izobilje suradnika.


Sa tim teškim stanjem imat će se sjegurtio kroz dulje vremena
boriti i moj nasljednik, no makar se i nebude borio, želim mu na
odlasku dati jedan savjet:


Neka nastoji kod naših mladjih drugova — svojih bivših slušalelja
— pobuditi ljubav za suradjivanje u Šumarskom Listu i Lugarskom
Vjesniku, jer se starijima pisati neda, a uspije li mu to, biti
ćemo mu mi, njekolicina starijih, veoma zahvalni — jer ćemo malo
počinuti. Bogoslav Kosović


odstupajući urednik.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb