DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 329 —


I naše hrvatsko šumarstvo ima da pokojnome
caru i kralju mnogo toga da zahvali. Za njega su
stvorene imovne općine i zem. zajednice, te doneseni
zakoni, kojima se uredjuje gospodarenje i uprava
sa šumama tih velevažnih institucija. Vlasnicima šuma.
koje po svojoj naravi iziskuju osobitu skrb i brigu
države, stavljeno je posebnima zakonima u dužnost,
da te svoje šume valjano gospodare i oko njih nastoje,
a zakonom o zagradjivanju bujica poskrbljeno
je, da se mogu ubrzo prepriječiti pogibiji, koje bi
mogle nastati od naglih gorskih bujica i od opuzivanja
tla.


Svi su ti zakoni zahtjevali takodjer i osoblje,
koje će ih u zamišljenom duhu provadjati. Zato je
pod njim osnovana kr. šum. akademija u Zagrebu,
koja obećaje, da će danas sutra zbilja biti žarište i
rasadnik šumarske nauke za sve južne zemlje ne
samo Austro-Ugarske Monarhije već i susjednih joj
država.


Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo je odlikovao
previšnji pokojnik za svoga života dva puta. Prvi
puta je za svoga boravka u Zagrebu u mjesecu listopadu
1895. primio upravljajući odbor hrv.-slav.
šum. društva i živo se zanimao za naše društvene
prilike, a drugi puta je godine 1896. posjetio hrvatski
šumarski paviljon na milenijskoj izložbi u Budapešti
te je razgledao ondje izložene predmete i naše slavonske
hrastove gorostase.


Za dokolice se je bavio i lovom te je i tu bio
medju prvima prvi — ljubitelj prirode a čuvar divljači,


— kako
se i dolikuje pravome lovcu!
Vječni
pokoj našemu ljubljenomu vladaru
caru i kralju Franji Josipu I.