DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 372


tom po §§ 861. i 884. o. g. z. suglasnom voljom stranaka nastala
pismena pogodba, koja veže stranke u cijelosti.


Izjava J. P. dana u zapisniku od 18. prosiuca 1915., da je
svoju ponudu stavio temeljem procjene, što ju je sačinio prema
svojim trgovačkim potrebama, bez obzira na procjenbeni elaborat,
nije uvaživa, obzirom na gornji kupoprodajni ugovor, kao i okolnost,
da je S. M. kao punomoćnik kupčev prije predaje stabala
potpisao procjenbeni elaborat.


Ustanova §§ 2. i 31. ugovora imadu se tumačiti u svezi sa
procjenbenim elaboratom, te po tom isti pobliže označuje, što se
ima smatrati pod izrazi: „u tehničke svrhe sposobno drvo" i „kupac
ima pravo samo na tehničko uporabive djelove kupljenih stabala".


Nu sve kada taj procjeobeni elaborat ne bi bio sastavni dio
kupoprodajnog ugovora, to bi i onda za slučaj spora medju kontrahentima,
što se ima smatrati „u tehničke svrhe sposobno drvo",
imalo se to pitanje riješiti u smislu § 1. i 264. trg. zakona u pomanjkanju
zakonskih ustanova po trgovačkom običaju.


Pošto po kupcu izradjene neke partije drva, po izvještaju kr.
kotarske oblasti imaju i 80% nezdravog drvlja, dakle nedvojbeno
preko običajne dopustive mjere, da se drvo smatra zdravim za tehničku
uporabu, pošto se kupac nije držao ni procjenbenog elaborata
glede pitanja, što se ima smatrati tehničkim, a što gorivim drvom,
to bi i po gore spomenutom mnijenju, kupac na štetu zemljišne
zajednice postupao, kad bi izvezao sve drvo, koje se po
njegovom shdaćanju ima smatrati tehničkim drvljem.


U § 32. ugovora predvidjeno je, koje posljedice stižu kupca,
ako bi izradjivao ili izvezao zabranjene dijelove stabala, naime da
je dužan za svaki kubični metar platiti otštetu od 20 K. Prema tome
neka zemljišna zajednica kod suda u P. preda molbu za predtečni
očevid sa vještaci u svrhu ustanovljenja, da je kupac izradjivao i
nedozvoljene dijelove stabala, kao i u svrhu ustanovljenja, koliko
kubičnih metara iznosi ta nedozvoljena izradba.


Toj molbi neka se priklopi: dražbene uvjete, zastupajuće kupoprodajni
ugovor od 13. lipnja 1914., procjenbeni elaborat kao sastavni
dio ugovora i napokon odnosnu korespodenciju kupčevu spomenutu
u izvješću kr. kotarske oblasti u P. od 25. studena 1915.
broj 18.391.


Nu prije toga treba nastojati ovaj spor najpospješnije riješiti
putem dobrovoljene nagode.
U Zagrebu, dne 15. ožujka 1916. Za bana:
Ž e p i ć v. r.


Temeljem ovoga riješenja ponovno je pokušana nagoda, koja
je i uspjela, te je dostalac za nepripadno izradjivanesortimente
platio prodavaocu otštetu u iznosu od 1/i
čitave kupovnine i ostavio mu na raspolaganje 40
kupljenih, a ne posječenih stabala.


Priopćio :


Dr. Aleksandar Ugrenović,


kr. kotarski šumar.


P