DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 371 —
Tako je konačno došlo izmedju prodavaoca i kupca do prijepora
o tome, kako se imadu razumijevati i tumačiti
§ 2. alineja 1. i § 31. dražbenih uvjeta, koji zastupaju kupoprodajni
ugovor, glasom kojih se „prodaje samo u tehničke svrhe sposobno
drvo, koje se mora na licu mjesta izraditi", odnosno glasom kojih
imade „kupac pravo samo na tehnički uporabive dijelove kupljenih
stabala?" Nastalo je pitanje, imadu li se pod oznakom „u tehničke
svrhe sposobno drvo", odnosno „tehnički uporabivi dijelovi stabla"
razumijevati samo oni drvni sortimenti, koji su izrično naznačeni u
procjenbenom elaboratu, sačinjenom na podlozi ustanova običajnih
uzansa, glasom kojega je ustanovljena is´dična cijena za sam dražbeni
čin, te koji (elaborat), potpisan po prodavaocu i dostalcu, odnosno
njegovom opunomoćeniku, sačinjava sastavni dio ugovora, ili
se rečene oznake imadu tumačiti posve slobodno i bez ikakova obzira
na procjenbeni elaborat i ustanove u trgovini drvom običajnih
uzansa?


Prvi pokušaj nagode, kojemu bijahu — na predlog dostalca
—prizvana četiri šumarska vještaka, ostade bez uspjeha,
jer mnijenja vještaka glede tumačenja pojma „u tehničke svrhe sposobnoga
drva" ne bijahu suglasna.


Prodavaoc, zemljišna zajednica P., u misli, da je pravo na
njenoj strani, odlučila je, da prije nego li se upusti u sudbeni proces,
sasluša pravorijek svoje vrhovne nadzorne vlasti, pa je putem
pretpostavljenih oblasti predložila čitavu stvar kr. zemaljskoj vladi.


Nadležnoj kr. kotarskoj oblasti u P. stiglo je putem županijskog
upravnog odbora u P., od kr. zemaljske vlade, odjela za narodno
gospodarstvo pod brojem IV.—550./1916. od 15. ožujka 1916.
ovo vrhovno riješenje, koje radi njegove važnosti ovdje u cijelosti
donosimo.


Broj: IV.—550/1916.


Predmet: P. trg. z. z. prodaja hrastovih
stabala. Spor sa


J. P., drvotršcem. Na broj
190/u. o. od 5./II. 1916.
Upravnomu odboru županije požeške
u


P.
U riješenju gornjega izvještaja u predmetu spora izmedju z. z.
trgovišta P. i drvotršca J. P. iz Z. otpisuje kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska
vlada, odjel za narodno gospodarstvo, saslušavši mnijenje
kr. državnog nadodvjetništva, što slijedi:


J. P. je već u ponudi svojoj od 16. siječnja 1914. izričito naveo:
„Dražbeni uvjeti su mi poznati i iste u. cjelosti prihvaćam".
U § 1. dražbenih uvjeta naročito je rečeno, da je procjenbeni
elaborat sastavni dio
uvjeta, odnosno kupoprodajnog ugovora.
Taj kupoprodajni ugovor je J. P. i osobno potpisao, te je po


:*. j