DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 370 —


ogrijev sposobni dijelovi stabala, ogranci, otražine, izresci i svi otpaci,
vlasnost prodavaoca, te ih je kupac dužan ostaviti u šumi.
Naročito kupac ne smije izradjivati: Gorivo i gule
za proizvodnju tanina".


Dne 22. studena 1915. bude prodajni objekat dostalcu u naravi
predan, a primopredajni zapisnik i procjenbeni elaborat
po dostalcu odnosno njegovom opunomoćeniku potpisan.


Kako je medjutim ratno stanje vanredno podiglo konjunkturu
u taninskome drvu, pokušao je dostalac, ne bi li kako
obišao onu ustanovu dražbenih uvjeta (§ 31.), prema kojoj mu je
izričito zabranjena bila proizvodnja taninskoga drva. U tu je svrhu
već od kolovoza 1915. salijetao dostalac prodavaoca pismima, e bi
mu ovaj dozvolio izradu taninskoga drva (naravno bez ikakve posebne
nadoplate), dok mu konačno sva njegova korespodencija nije
dosegla kulminaciju u pismenoj prijetnji prodavaocu, da on i tako
meže „stablo izvući iz šume pa onda iz njega gule izra
d j i vati*.


Iz ovoga postupka dostalčeva jasno je dakle izbijala njegova
nakana. On je išao za tim, kako bi pod firmom tehnički uporabivoga
drva, a naročito u formi trupaca — nastojeći, da što bolje izradi
povremenu, ratnim stanjem pogodovanu, konju ikturu — izvezao
pored tehničkoga i što više taninskoga drva.


Kad je dostalac otpočeo sa izradom stabala, on je svoju n akanu
odnosno prijetnju počeo i ostvarivati, te je č.tavo
deblo do 24 cm. promjera na tanjem kraju dao jednostavno srezati
na „trupce", ne pitajući mnogo, da li ti trupci odgovaraju postojećem
trgovačkom običaju, naročito u nas običajnim uzansama i nemareći
za njihovu faktičnu tehničku uporabivost.


Dostalac j-j dakle počeo da izradjuje takove drvne sortimente
(prema oznaci i shvaćanju kupćevu-„trupce"), kod kojih procenat
tehnički uporabivoga drva bijaše tako minimalan, da su troškovi izrade
tih tobožnjih trupaca i njihovoga dovoza do pilane stajali u
tako velikom nerazmjeru prema vrijednosti, izbijenoj iz tih „trupaca",
da je njihova uporabivost u tehničke svrhe bila upravo f.ktivna.
Kako je kupac u takove „trupce" svrstao i srezao i takove dijelove
debla, koji su u srcu bili truli te puni debelih dijelom nezdravih
grana, tako da je kupac mogao iz njih izbiti dvadeset, a možda i
samo deset postotaka tehnihničkih uporabivoga dna, bilo je posve
očito, da će na takav način u tim „trupcima" kupac za svojih dvadeset,
odnosno deset postotaka tehnički izrabivoga drva izvesti iz
šume osamdeset odnosno devedeset posto goriva (u obliku otpadaka),
koje bi glasom § 2. i 31. dražbenih uvjeta imalo da ostane
na raspolaganje zemljišnoj zajednici P. kao prodavaocu.


Naravno, da je takav postupak nemilo morao djelovat, na prodavaoca,
koji je — uslijed veoma znatne p jtrebe svojih ovlaštenika
na ogrijevu — morao da budno bdije nad svojim pravom na ogrijevno
drvo, koje mu je bilo osigurano paragrafom drugim i trideset
i prvim dražbenih uvjeta.