DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 369 —


konca godine 1896., a načelna rješenja teku od broja 1
do 2.195.


Rješenje sadanjeg općeg upravnog sudišla ili bolje fin.
odsjeka upravnog sudišta slijede od godine 1897. do konca
godine 1907. pod brojevima 1 do 749.


u. s. = upravno sudište; f. u. s. — financijalno upravno
sudište; P. K. = znači magjarski Pônzitgyi Kôzlôny t. j . financijalni
naredbenik; F. V. — znači hrv. Financijalni Vijesnik;
n. (o.) m. f. = naredba ili okružnica ministra
financija, n. (o.) m. trg. — naredba ili okružnica ministra
trgovine; n. (o.) p. = naredba ili okružnica ministra poljo
djelstva; zak. čl. = zakonski članak; tar. čl. = tarifni članak;
K. = kruna; f. = filir.
f Ivan Grčevič,
rač. savjetnik kr. zemalj. vlade


„Procjenbeni je elaborat sastavni dio kupoprodajnoga
ugovora".


(Jedna vrlo važna i zanimiva načelna rješidba).


J. P. iz M., trgovac drvom, kupio je na javnoj pismenoj dražbi
946 hrastovih stabala od zemljišne zajednice P. (Radilo se ovdje o
stablima pretežno pašnjačkog karaktera, t. j . o stablima granatima,
kratkoga debla, široke krošnje, te u mladosti oštećivanima).
Dražbeni čin bude po kr. zemaljskoj vladi odobren.
Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupoprodajni ugovor, sadržavali
su — medju inim ustanovama — slijedeće utanadžbe.


§ 1. „Zemljišna zajednica P. na temelju zaključka skupštine
ovlaštenika od 14. svibnja 1910., zastupana po
prodaje putem pismene ponudbene dražbe 946 hrastovih stabala,
naznačenih u sastavni dio ovih uvjeta sačinjavajuće m
oglasu i procjenbenom elaboratu, a nalazećih se u šumskom
predjelu Čitluk".


§ 2. „Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjerbe, a
prodaje se samo u tehničke svrhe sposobno drvo,
koje se mora na licu mjesta izraditi, dočim ogrijevno drvo
ima kupac ostaviti u šumi na raspolaganje zemljišnoj zajednici P.


Kao ogrijevno drvo smatra se deblovina i grane ispod dvadeset
i četiri centimetra promjera, kao i svi otpaci naveoeni u § 31."
§ 31. „Kupac ima pravo samo na tehnički uporabive
dijelove kupljenih stabala, dočim su svi samo za